Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 414626

Gi oss muligheten til å velge selv

Dato: 03.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er en kvinne på 54 år. Jeg tok min første sigarett som 16 åring. Har siden nesten røyket sigaretter daglig, de siste tyve årene 40 sigaretter pr. dag. Disse med veldig høy nikotininnhold. 

Jeg var ikke motivert til å slutte, men fordi jeg så at så mange rundt meg hadde klart å slutte med sigaretter og gikk over til damp var jeg villig til å forsøke. 

Jeg kjøpte først sigalikes, men fordi det ikke kan sammenlignes med en sigarett bortsett fra formen på den, fungerte dette ikke som et adekvat alternativ for meg  

 

Jeg kjøpte så en dag er kraftig batteri, stor tank og kraftig coil og deretter var jeg røykfri samme dag.  Det er over et år siden. Det kraftige utstyret som kunne gi meg mer damp og bedre smak tilfredsstilte røyksuget.

Før dampen hadde jeg de siste to årene tre akuttinnleggelser med sykebil og fulle sirener pga kraftig astmaanfall. Jeg hadde blå resept på flere astmamedisiner. Spesialistene konkluderte med at min røyking var med på å forverre og opprettholde astmaen min. Jeg hadde veldig dårlig fysisk form, blodtrykksproblemer og begynnende KOLS. Jeg hadde mye slimhoste og kronisk bihulebettennelser. Hva jeg kostet helseNorge er uklart men det må dreie seg om flere hundre tusen kroner, inkludert mange sykehusdøgn.

I dag, etter over ett år med damping har jeg kuttet ut alle astmamedisinene, blodtrykksmedisiner, C-pap og har en veldig god helse. Jeg har blitt kvitt røykehosten, slimet og de utallige bihulebetennelsene. Jeg startet med å dampe 16 mg juice og er nå nede i 3 mg e-juice. 

Det er uten tvil at dampen har hjulpet meg og utallige andre å kutte ut sigaretter. Bare i min omgangskrets er det tyve stykker som har sluttet med sigaretter og enda flere som nå planlegger å gå over til damp. 

Å kunne velge damp fremfor sigaretter burde være en rett alle over 18 skulle ha. Skal dette være en reell mulighet bør e-juice og utstyr være tilgjengelig på alle steder som i dag selger sigaretter og snus samt i egne "damp butikker". Prisen bør ligge der den gjør i dag for at det skal være et reelt valg. I det øyeblikket prisen blir for høy lukker dere muligheten for å dampe og flere vil gå tilbake til sigaretter. Vanskeligheter med å få tak i utstyr og e-juice pga pris og forbud vil også åpne for smugling og ulovlig import med fare for at det vil dukke opp e-juice som noen har kokt sammen på et kjøkken i Kina og utstyr som eksploderer eller forårsaker brann. 

Når det kommer til forskjellige smaksstoffer så må det være åpent for at dette skal være tilgjengelig. Vi er tusenvis av brukere og kan ikke alle like det samme. Damper du en e-juice som du opplever som særdeles kvalmende er ikke veien lang tilbake til sigaretter. 

Jeg håper at dere ser de enorme helsegevinstene dampere har fått, de utallige kronene som har blitt spart pga at tusentall har fått bedre helse og innser at dampen er en unik mulighet vi har for å gjøre Norge røykfritt. Ikke gjør det vanskeligere for oss å bli røykfri, støtt oss i det valget vi har tatt i å kutte ut sigarettene.