Høringssvar fra J.A.

svar fra en skuffet, men tobakksfri fattiglus

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

Det er med stor skuffelse jeg leser dette forslaget.

Etter å ha kommet meg ut av tobakkens klamme grep ved hjelp av damp, er det rett og slett uforståelig å være vitne til et slikt slakt av det eneste suksessfulle tobakksavvenningsalternativet for oss som ikke har viljestyrke til å slutte på dagen.

At det i tillegg skal regulere som, og samstilles med tobakksprodukter er for meg totalt bak mål.

Dette forslaget vil utslette dampe som et alternativ for oss som ikke eier nåla i veggen, da det vil ende opp dyrer enn tobakk, og lommeboken da vil kreve anskaffelse av det rimeligst alternativ, som igjen vil føre til at flere fortsetter med tobakk.

Dette forslaget vil opprettholde sykdom med tilhørende samfunnsmessige kostnader, lokl forurensning og tilgrising med samfunnsmessige kostnader, og holde liv i den suspekte, korrupte og dødbringende tobakksindustrien.

Det er klart at regulering av damp er på sin plass, men i mine øyne er en ren produktregistrering den riktige veien å gå, ikke en total tilintetgjørelse av et godt fungerende tobakkssubstitut som også per dags dato er mer økonomisk og derfor mer aktuelt for oss uten medfødt oralimplantert sølvskje.

Dampen er ikke lokalforurensende, benytter seg av resirkulerbare slitedeler (glass, plast og metall), krever ingen askebegre, er mindre trafikkfarlig og kan benyttes per dags dato som avvenning for alle som bruker penger på tobakk, rent økonomisk sett. 

Jeg er glad jeg rakk å bli kvitt tobakken, få bedre helse og kondisjon, og ikke minst få muligheten til å se flere alternativer enn kreft som mitt livs punktum. Hvis dette forslaget går igjennom, er jeg redd jeg vil være en av de siste lavtlønte, tidligere tobakksmisbrukere som fikk dette privilegiet uten å måtte betale det hvite ut av øynene for det.

Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet.

Takk for meg. 

J.A.