Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281263

Mitt liv med damp

Dato: 17.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei.Jeg vil gjerne være med å påvirke regjeringens avgjørelse angående min fremtid som damper. Utifra hva jeg har forstått så vil regjeringen gjøre det vanskeligere for meg å dampe. Eller ihvertfall å få tak i det jeg trenger for å dampe. Det vil jeg veldig gjerne unngå. Jeg hhar per i dag vært røykfri i nesten 2 år pga damp. Jeg røykte 25 Prince hver dag i over 17 år. Nå har jeg bare smakt på en sigarett i ny og ne. Jeg tror og mener at jeg har spart min helse betraktelig i disse 2 årene og håper på å fortsette med det. Hvis det blir for dyrt, ja kanskje i likhet med sigaretter eller dyrere er jeg redd for at veien tilbake til "likspikeren"  blir kort. Det finnes mye forskning på området som sier at damping ikke er like skadelig som sigaretter. Så håper med dette innlegget at regjeringen kan revurdere sitt lovforslag. Med hilsen en fornøyd damper foreløpig.