Høringssvar fra Roy Jacobsen

Hva er intensjonen egentlig?

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Å regulere tobakksprodukter er sannsynligvis meget fornuftig, men jeg forstår ikke helt intensjonen med å legge strenge reguleringer og restriksjoner på salg og bruk av e-sigaretter. Dersom reguleringene bunnes i folkehelsemessige spørsmål håper jeg at vi brukere tas hensyn til og lyttes til.

Jeg er nok en typisk representant som utvilsomt har hatt stor helsemessig gevinst av å gå fra tobakk til damp. Jeg er 55 år og har røkt mer eller mindre sammenhengende i 40 år. Jeg har prøvd utallige ganger å slutte sv egen vilje, med typiske reseptfrie midler som nicotinell, og reseptbelagte saker som Champix etc. Alt har vært totakt fånyttes og bare skuffet masse penger inn i den farmasøytiske bransjen.

Når jeg testet ut damp fordi jeg hørte om "gamle" røykere som klarte å legge vekk tobakken ble jeg nyskjerigg og gikk til en lokal forhandler for å få råd om utstyr og bruk. Jeg ble overrasket over hvor seriøse de var og hvor mye kunnskap og gode råd jeg fikk med på veien.  Etter bare få dager var røykesuget vekk og det har aldri skjedd meg før. Fremdeles har jeg etter nesten et år ikke tatt en eneste sigarett,  og det er kun grunnet dampen.

Min bekymring ligger mest på hvordan en regulering vil slå ut prismessig, for dersom avgifter og kostnadene økes så mye at det nærmer seg tobakkspriser vet jeg at jeg selv og ganske sikkert mange andre vil falle tilbake til tobakkens svøpe. Disse avgiftene vil presse bort mindre produsenter og legge til rette for gigantene innen både tobakk og farmasi. På en måte vil det da bli et monopolistisk marked der de pengesterke aktørene styrer hele markedet. Prisen vil da antagelig mangedobles, noe som også ødelegger for en viktig motivasjon foruten helse, nemlig økonomisk gevinst av røykeslutt.

Det er et stort ansvar som ligger på dere som tar avgjørelsen, dere kan med feil avgjørelse føre utallige mennesker tilbake som slaver av tobakk og snus. Det vil utvilsomt også forhindre et skummelt høyt antall mennesker fra å komme seg ut av avhengigheten av tobakk. Jeg håper derfor at avgjørelsen tas på grunnlag av folkehelse, og ikke basert på press fra aktører innen tobakk og farmasi. 

Vil dere slå et slag for det utvilsomt mest effektive midlet for røykeslutt, så tar dere et stort steg i riktig retning ved å støtte damping og gjøre e-sigaretter mer tilgjengelig.. Det må da være i folkehelsens ånd?

Eller vil dere la dere styre av "Big Tobacco" og " Big Pharma"?