Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 325273

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

La oss få lov til å beholde dampen som et nytelsesmiddel. Om det blir slik som det er foreslått, vil dampeutstyret bli dårligere enn utstyr en kan få kjøpt nå. Med resultat at røykere ikke får  det gode resultatet. Som dampen kan gi. Nemlig røykeslutt. Og med stopp på nikotin over 20 mg, noe mange må ha i starten. De fleste går ned i styrke etter en tid. Og starten er viktigst, at det fungerer. Og at tobakken blir lagt bort. Med disse reguleringene som er foreslått, vil røykerne miste det beste alternativet til røykeslutt. Og et røykfritt Norge, er vel målsettingen?