Høringssvar fra Rudolf Midaz Løseth

E-sigaretter ut av TPD

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 33 år som storøyker og snusbruker, har jeg nå vært totalt røyk og snusfri siden 1. Feb. 2014 ved hjelp av effektivt 3. Og 4. Generasjons-damputstyr. Å se hva dere planlegger innføre for å beskytte medisin og tobakks industrien samt deres egne inntekter i form av avgifter til staten gjør meg faktisk kvalm og rasende. Å sammenligne beskatte / avgiftslegge E-sigaretter og væske/utstyr på lik linje med tobakk etc.og å regulere over 20 mg Nik. som legemiddel er mildt sagt en skandale. Dere vet bedre og dere vil i så tilfelle gå inn i historien med personlig ansvar for 6-7000 mennesker for tidlige død pga fortsatt røyking hvert år. Det er vanskelig å finne ord som passer på idiotien i summer og kostnader dere har lagt frem for godkjenning og salgstilatelser etc. Det er mildt sagt vannvittig galskap å ikke la E-sigaretter og damputstyr få et enormt fortrinn fremfor både snus og tobakk/sigaretter. Å innføre TPD slik som dere foreslår vil garantert få følger som dere vil bli holdt personlig ansvarlige for, for ethvert menneske er nemlig ansvarlig for sine handlinger og i særdeleshet gjelder dette også dere som nå skal avgjøre TPD spørsmålene. Mitt råd er - GLEM Hele fordømte EU regulativet , vi det Norske folk er aldeles ikke nødt til å innrette oss etter noe vi ikke er med i. Og hvertfall la være å innføre noe som er så vannvittig som det dere her kommer med. UTSETT ALT 8 det minste, til dere vet mer om hva E-sigaretter er, og vil være for folkehelsen. Å ødelegge med avgifter og for streng regulering dette som kan være det viktigste virkemiddelet mot røyk og tobakk er IKKE til beste for det Norske folk! Skjerp dere og gjør nå for pokker som folket er tjent med FJERN DAMP/E-sigaretter fra TPD og ta lærdom av alle gode innspill som dere nå har fått. Bruk fakta og ikke synsing! Med hilsen. Rudolf Løseth.6