Høringssvar fra Tor Lindberg

En løgnhals vil også bli hørt!

Dato: 04.09.2016

Svartype: Med merknad

Mitt navn er Tor Lindberg, jeg har i skrivende stund takket være damping (eller det dere kaller e-sigaretter) vært røykfri i 427 dager 14 timer 33 minutter og 14 sekunder og jeg er en notorisk løgnhals! På lik linje med medlemslandene i EU har Norge som støttemedlem - les EØS-medlem - bestemt seg for å slutte seg til det såkalte TPD-regulativet. Dette vil få store konsekvenser for alle som importerer, selger og produserer utstyr beregnet på damping. I sin ytterste konsekvens vil det bety at mange næringsdrivende blir tvunget til å legge ned sin forretningsvirksomhet, noe som igjen vil gå ut over oss - sluttbrukerne. I "Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter" er det fastsatt en rekke forslag til reguleringer som effektivt tar kvelertak på mulighetene til å beholde et fornuftig og effektivt alternativ for de som ønsker å slutte med tobakksrøyking. Etter å ha lest igjennom høringsdokumentet er det spesielt tre punkter som påkaller seg oppmerksomhet.

  1. Norske helsemyndigheter anbefaler pr. i dag ikke bruk av e-sigaretter til røykeslutt.
  2. Innføring av registreringsplikt med registreringsgebyr og årsavgift.
  3. Regulering og registrering av fjernsalg utover landegrensene.

Jeg nevnte innledningsvis at jeg er en notorisk løgner. Det er fordi jeg er så freidig og påstår at jeg har sluttet å røyke takket være dampingen. I så fall er det hundrevis av løgnere rundt om i landet vårt som hevder det samme. Til tross for dette nekter helsemyndighetene å anbefale damping som et reelt alternativ til røyking. Hvorfor? Man trenger ikke høyskoleutdannelse for å skjønne det. Legemiddelindustrien har i samarbeid med helsemyndighetene utviklet sine egne produkter for røykeslutt som de har god inntjening på, kan reklamere for i offentlige medier og stille ut helt åpent både i apoteker og dagligvarebutikker. Dette gir en betydelig inntekt både for legemiddelindustrien og staten - noe de selvfølgelig ikke ønsker å gi slipp på frivillig. At produktene har en dårligere virkning enn dampeprodukter vil de aldri innrømme til tross for hundrevis av vitnesbyrd fra oss som endelig klarte å slutte med tobakk takket være dampingen. Det eneste de øyensynlig er ute etter er kliniske undersøkelser gjort i laboratorier, utført av mennesker i hvite frakker som hverken har et forhold til å slutte og røyke eller damping som et fungerende alternativ.

Den foreslåtte registreringsplikten med gebyrer og årsavgifter avdekker et annet perspektiv med dette. Myndighetene er kun opptatt av at de skal få dekket sine egne utgifter i forbindelse med avviklingen av det byråkratiet de nå selv etablerer. Ikke ett sted i høringsdokumentet kommer det frem et snev av bekymring for hvilke konsekvenser dette vil ha for de som tjener til sitt daglige brød ved å selge dampeutstyr. Statens legemiddelverk vil kreve et gebyr på 47 600 kroner for behandling av en søknad om registrering, 23 800 kroner for behandling av en søknad om vesentlig endring og en årlig tilsynsavgift på 18 850 kroner pr. registrering. Mange av foretakene som selger dampeutstyr er små og vil aldri kunne ha økonomi til å registrere produktene sine med slike astronomiske gebyrer. I tillegg må produsenter og importører av dampeutstyr senest seks måneder før planlagt plassering på markedet i Norge sende søknad om registrering via en elektronisk innsendelsesportal drevet av Statens legemiddelverk. Det betyr at innen et produkt er registrert og godkjent for salg i Norge, så kan produktet allerede være erstattet med et nytt. Det er nemlig en rivende produktutvikling i dette segmentet.

Den siste klampen rundt foten for selger og kjøper er selvfølgelig reguleringen av fjernsalg. Myndighetene vil at alle som selger over våre landegrenser skal være registrert i et register slik at det kan føres kontroll med hva som eksporteres og enda viktigere hva som importeres, både av grossister og sluttbrukere. Frem til nå har vi hatt mer enn nok problemer med tollvesenet og posten der inkompetente mennesker skal sitte og utføre skjønn på hva som er lovlig eller ikke. Det kommer ikke til å bli noe bedre etter innføringen av de nye forskriftene.

Så hva vil dette medføre for oss løgnere? Kommer vi til å kaste inn håndkleet og gå over til legemiddelindustriens røykesluttprodukter eller enda verre - begynne å røyke igjen? Neppe... Som med all annen handel med produkter som myndighetene i sin dobbeltmoral har valgt å avgiftsbelegge, for både å begrense brukeren og for å sikre klingende mynt i statskassa, så vil det alltid finnes utveier. For å si det slik: Jeg finner heller andre alternativer for å få tak i det jeg trenger enn å begynne å røyke igjen! Jeg vil heller fortsatt være en løgnhals i myndighetenes øyne - for jeg vet med meg selv at dampingen har hjulpet meg til å slutte - og det vet alle de andre løgnhalsene der ute også!!! Jeg er klar for minst 427 dager 14 timer 33 minutter og 14 sekunder til som røykfri løgner!!!