Høringssvar fra Martha Norås

Damp (e-sigaretter) er ikke tobakk

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei!

Mitt navn er Martha Norås, og innen jeg nådde å bli 24 år gammel hadde jeg allerede røkt i 10 år. Da snakker vi tobakk; da snakker vi skikkelig helsefarlig røyking. 

Nå er det 3 år siden jeg begynte med damp (e-sigaretter) og jeg har opplevd at grunnet my mindre stoffer i væsken som benyttes til disse, så er jeg friskere, med bedre pust og energi og ikke minst, så har jeg bedre råd enn tidligere. 
Dette føler jeg må nevnes, da den ENESTE, og jeg mener den ENESTE, grunnen jeg hadde til å gå over på damp fra røyk var fordi jeg så den økonomiske vinkelen der og da. 
Hadde dette valget vært,  slik som alle andre røykeslutt varienter som finnes i landet nå til dags, dyrere eller på lik linje med tobakk så ville det ikke vært lindrende i overgangen fra tobakk til nikotin-væske med bedre økonomisk mulighet til å forsøke seg frem på dette nye og spennende markedet. 

Nå kan jeg stolt fortelle både dere og andre som måtte ville høre, at livet har blitt så mye bedre enn jeg kunne forestilt meg uten røyken, og med dampen til hjelp. 

Damp er ikke tobakk. 

Jeg skriver det på nytt.

Damp er ikke tobakk. 

Da damp ikke er tobakk, virker det helt fjernt for meg at det i det hele tatt skal vurderes at denne reguleres som tobakksvare. 

NEI TIL TDP. Denne regulering vil virke inn STORT på helsen til alle de som har fått nyte av denne flotteste og sunne mulighet til å kvitte seg med tobakksvare for godt, og få lov til å bytte ut med ufarlig Nikotin-væske der man kan selv trappe ned på styrke, og velger smak etter behag. 
Det bør være billigere å slutte med røyk. 
Hvis dere velger å gå for at dette skal bli dyrere, ja gjerne dyrere enn røyk er så nærmest tvinger dere folk tilbake til denne livstilen som de så fint nå er på vei bort ifra, med hjelp av vidunderet damp. 

Dampere kan ikke leve med restriksjonene som er foreslått i TPD. Her bør Norge ha vett til å ta avstand fra direktivet. Da Norge kan vedta å nekte å innføre ett direktiv med begrunnelse i Folkehelsa. Og dette vil ha innvirkning på folkehelse. Jeg er ikke ett øyeblikk i tvil om at dersom man satser tungt på Dampen, og gjør det mye billigere enn å røyke så vil vi i løpet av få år se STORE reduksjoner i antall krefttilfeller, hjerte- og lungesykdommer, og tilsvarende i dødsfall tilknyttet dette.
Velg helsen, velg dampen, velg VEKK TDP.