Høringssvar fra Jon Fivelstad

E-sigaretter har gitt og gir en betydelig positiv helse-effekt

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har lest høringsnotatet, og de foreslåtte tiltakene vil etter min vurdering føre til at langt færre storrøykere slutter å røyke. Selv har jeg røykt 25-30 sigaretter i over 50 år. Jeg har gjentatte ganger forsøkt å slutte ved hjelp av de godkjente røykeslutt-midlene, som eksempelvis nikotintyggegummi. Men for meg har disse produktene hatt ulike negative bivirkninger. Først da jeg forsøkte e-sigarett klarte jeg å slutte, og har nå vært røykfri i tre måneder. Jeg (og min lege) kan allerede konstatere merkbar forbedring i min helse. Det er to hovedproblem med den foreslåtte lovendringen. For det første at e-sigaretter ikke godkjennes som røykeslutt-virkemiddel. Dermed fornektes en realitet som rundt 100.000 nordmenn har erfart.
Det andre er at den avgiftspolitikken det legges opp til for godkjenning og omsetning av e-sigaretter og dampvesker, vil føre til en så markert prisøkning på disse produktene, at det økonomiske insitamentet til å slutte å røyke, blir kraftig redusert. Og ved siden av helse-aspektet, er den økonomiske besparelsen ved å slutte å røyke, sentral for svært mange.Selv om de endringene som gjøres i lover og forskrifter er en EU-harmonisering, vil jeg sterkt tilråde at norske myndigheter legger seg på samme linje som Britiske i denne saken.
Jeg tillater meg å legge ved link til to publikasjoner fra Public Helth England, som har en både helsepolitisk og realitetsbasert tilnærming til spørsmålene, som er langt med i tråd med den realiteten som vi storrøykere opplever, når vi prøver å kvitte oss med tobakksrøykingen.

https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457102/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf