Høringssvar fra Roger Malmedal

Forbudte tilsetningsstoffer.

Dato: 04.07.2016

Svartype: Med merknad

At en regulering legger til rette for bedre sikre at uhensiktsmessige stoffer brukes er meget positivt. Men det skaper også mange spørsmål, når en regulering definere stofefr ulovlig , uten å sette verdier over noe.

Diacetyl f.esk er sagt skal forbys, ja, fullt enig ...nesten. Men hvis det menes en total 0-visjon, så settes spørsmål om forståelsen av stoffet.   Innen e-sigaretter har det riktignok ikke gitt kjente tilfeller av helseskade, selv etter vel 10 års bruk i miljøene. Det fases også mer og mer ut av produsentene frivillig. pga den risikoen som er oppgitt over dette stoffet, selv om tobakk har et meget høyre tall enn i e-sigaretter gjennomsnittlig  (ca 70ggr).    Selv mange frukter direkte fra naturen vil inneholde en viss mengde diacetyl.  Og dermed kunne forefinnes også i f.esk noen ejuicer som sporstoffer , dog minimale. At farger (som er kjent potensielle problemstoff, selv i mat) og psykiske/fysiske stoffene ellers nevnt forbudt, ses på som meget positivt, noe som også den seriøse delen av bestående dampemiljø verden over er enige i. Men det virker ut til at forbudte innholdsstoffer er satt uten direkte relevanse, kun med "frykt", uten satt i hht til produktet, eller ikke engang etter å ha innhentet dampemiljøenes egen info over dette. Som kanskje kunne gitt mye svar.

Brukerene er glemt i hele prosessen, og ikke hørt, eller spurt. De som har kjennskap til produktene på egen kropp m.m.