Høringssvar fra Atle Bjerke

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ber dere instendig om ikke å ta livet av den største helserevolusjonen i moderne tid. Dette er en forbrukerstyrt bransje som vil spare staten for milliarder av kroner hvert år. 

Jeg vil også bed dere om ikke å løpe tobakksindustriens ærende for det er kun de som vil tjene på dette. med sine sigaretter og "sigalikes"( som ikke fungerer).

Tenk smart.