Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 421180

Ikke reguler i hjel dette!

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter at jeg begynte å røyke som 12-13 år gammel slet jeg veldig med og legge bort tobakken i mange år. Jeg hadde forsøkt utallige ganger med alle tenkelige hjelpemidler. Nikotin plaster, tyggis, akupunktur, bøker og piller. Ingen ting hjalp - det var simpelthen umulig for meg å bli kvitt uvanen. Helt frem til for drøyt 2 år siden.  Da ble jeg introdusert for damp på en ferietur jeg var på. Kjøpte meg noe ok utstyr samt en del forskjellig juice, og bestemte meg for å gi dette et forsøk. Jeg hadde da vært røyker i 28 år og røkt 20-40 sigaretter hver dag. 

Etter første dag med damp så "glemte" jeg å røyke. Dette var et hjelpemiddel som virkelig fungerte. Man får ta vare på noe av vanen man likte som røyker - dette med å fikle med noe og å blåse ut noe. 

Frem til nå har dette vært et billig og godt alternativ til tobakken. Og økonomi har - i tillegg til helsemessige årsaker - vært en stor grunn til at jeg ønsket å legge bort røyken. Jeg er fortsatt avhengig av vanen med å ha noe å fikle med. Det å kunne blåse ut noe som minner om røyk. Selv om behovet for nikotin har sunket jevnt og jeg nå er nede på 6 mg/ml i juicen (startet på 24 mg/ml) klarer jeg ikke se for meg at jeg bare kan legge bort dampen. Og det er egentlig greit nok - det koster ikke allverden økonomisk, jeg er i langt bedre forfatning helsemessig enn for 2 år siden. 

Forslaget dere legger frem, med begrensninger på flaskestørrelse, type fordampere og styrke på nikotin innhold og enorme avgifter vil gjøre damping bortimot umulig. Dere kommer til - hvis foreslåtte begrensninger og høye avgifter blir vedtatt komme til å regulere i hjel dette hjelpemiddelet til røykeslutt. Damping har frem til nå vært en forbrukerstyrt helserevolusjon - og det har frem til nå fungert utmerket. Vi har et mangfold av utstyr og dampevæske som gjør at "alle" finner det de trenger for at dette skal kunne fungere. Dette vil forsvinne - og de eneste som kommer til å ha økonomiske muskler til å kunne tilby produktene fremover er tobakksindustrien og legemiddel gigantene. Mangfoldet vil forsvinne, og vi vil sitte igjen med ting som er langt dyrere enn hva det er i dag, samt mindre virksomme. Og de to nevnte industrien, spesielt førstnevnte er jo kjent for å tilsette ingredienser i sine produkter som skal gjøre avhengigheten større - jeg stoler rett og slett ikke på at de kommer til å tilby produkter som er minst mulig helseskadelig.

Dampen er sikkert ikke uten bivirkninger. Det er nok ikke sunt å dampe. Men i forhold til tobakk er farene forbundet med damping svært små. En masser av undersøkelser har bevist dette de siste årene. Ja - undersøkelser har også vist helserisiko - men de har oftest vært utført på måter som innebærer tørrbrenning etc som ikke er reelt i forhold til normal damping. Det er jo forbrenning vi ikke ønsker men fordampning. 

Tenk dere nøye om. Ikke reguler i hjel denne muligheten for å få svært mange røykere bort fra tobakken  og over på damp. Ikke legg så store avgifter på det at man økonomisk like gjerne kan røyke - da mister man  en stor del av motivasjonen mange har for å legge bort tobakken. La oss spare både penger og helse også i fremtiden - og la oss beholde mangfoldet som har bygget seg opp i bransjen. 

Ved overregulering vil dere mest sannsynlig også skape et sort marked for dampevæske og utstyr. Dere vil skape kriminalitet ut av noe som ikke trenger å være det. Og om det blir et sort marked vil man miste kontrollen over sikkerheten ved produktene. En fornuftig regulering må til - men de foreslåtte avgiftene er ikke en del av denne fornuftigheten.