Høringssvar fra Jahn Pettersen

Damp er ikke røyk

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 32 år som røyker ble jeg introdusert for e-sigaretter og deretter damping. Jeg klarte umiddelbart å legge vekk røyken, for godt, og opplevde rask en bedre smakssans og luktesans. Brystubehaget ble borte og jeg føler meg i betydelig bedre form enn da jeg røkte.

Selv om det pr idag ikke finnes en fullstendig oversikt over eventuelle skadevirkninger damping vil kunne medføre hersker det liten tvil om at damping er MINDRE skadelig enn røyking - ikke bare for enkeltmennesket men også for omgivelsene.

Legaliser damping NÅ og bruk erfaringsgrunnlag for resten av verden.