Høringssvar fra Thomas Haugen

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter. Med merknader.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Merknader til høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter.


Min historie: «20 røyk om dagen over 25 år! Prøvde noen ganger å slutte ved hjelp av ingenting, motivasjon, rådgivning, nikotintyggis og pastiller, men det var nytteløst og tider fullt av stress, dårlig humør og aggressivitet. Dessuten så har jeg alltid kost meg med
røyken, og jeg bestemte meg for bare å fortsette å røyke, og være ferdig med det. De tyngre legemidlene som hjelp var totalt uaktuelt å prøve, rett og slett russisk rulett. Hostet og harket hver eneste morgen, og gjennom hele dagen, ofte bemerket av andre rundt meg, pust og lungekapasitet bekreftet ikke helt topp. Konstant forkjølet og annet rusk, året rundt. En dag kom jeg over en eller annen side som viste til NDS forum, med omtaler av
damp. Jeg ble nysgjerrig, og etter lang tid turte jeg å bestille et par dampsett hjem. Hadde ikke tenkt på noe røykslutt, siden jeg koste meg med den, skulle bare prøve, allikevel kjemperedd. Etter en måned eller to forsvant den siste morgenrøyken av seg selv, bare glemte den. Dette er nå snart 50 måneder siden! Morgenhosten er helt borte, daghosten er borte, smaks og luktesans er tilbake, så og si ikke syk mer, heller ikke vinterstid, pust og lunger føles bra, tannstein så og si borte, dufter forhåpentligvis ganske så friskt, en meget fornøyd og glad datter, familie og venner er ikke lenger bekymret, generell velvære som merkes over det hele, ikke noen form for stress, kun godt humør og glede etter bytte fra røyk til damp, og det hele har gått helt smertefritt, i eget tempo. Alle de positive endringene er såklart bekreftet av lege og tannlege, samt alle de øvrige personer som oppholder seg i nærheten av meg,
selv om temperamentet og gløden heldigvis fortsatt er levende, og om mulig styrket enda.

Hva gjorde dampen effektiv for meg? Som for så mange andre? Den store valgfriheten slik at jeg kunne tilpasse produktene og opplevelsen helt etter egne preferanser, gjeldene nikotininnhold, smak, og hva enn det måtte være, alt i trygge nok former. Behold og tilrettelegg for valgfriheten, og mengder av mennesker vil
kunne bytte ut røyken med damp, og samtidig få en mulighet til et helt nytt liv, med den aller største sjanse for mulige og enorme helsegevinsnter Damp kan være et helserevolusjonerende produkt! Damp redder liv!»«Det regjeringen legger opp til er et skritt i riktig retning, og intensjonen med å oppheve forbudet er god. Men å bruke EUs tobakksdirektiv som mønster for regulering av e-sigarettene vil ha katastrofale følger for de produktene som lokker røykere bort fra de livsfarlige sigarettene. For første gang i historien har vi nå et skadereduserende nikotinprodukt med potensial for å konkurreres med - og aller helst ut - tobakken. Men da må nikotindosene være høye nok og smaksvariasjoner må tillates. EU-direktivet fører til at varesortimentet innsnevres, produktene blir dyrere, attraktiviteten reduseres og tobakksindustrien står igjen som vinnere.

Det er stor enighet blant europeiske tobakksforskere at tobakksproduktdirektivet utviklet seg til å bli en «missed oportunity» for e-sigarettene. Dette skyldes at verken forskere eller brukerne ble tatt med i beslutningsprosessen. De produktene som vil kunne bli lovlige likner på vanlige sigaretter, og deponerer altfor små doser nikotin. De er upopulære blant damperne, som nettopp forsøker å distansere seg fra de sigarettlignende gjenstandene.» (Karl Erik Lund) 

De produktene som flesteparten av forbrukerne benytter for å holde seg borte fra røyken over tid, akkurat de samme produktene som jeg benyttet som sikret at jeg holdt meg borte fra røyken, vil bli ulovlige om regjeringens forslag blir vedtatt. Direktivet vil da i praksis fremstå som et forsøk på å stoppe damping.99% minst, som i mindre helseskadelig! Vitenskapelig garantert dramatisk mindre helseskadelig! "(Several) orders of magnitude" (100-1000x) mindre helseskadelig! Et livreddende produkt!

Dette er hva 53 av verdens ledende forskere og eksperter på nikotinkunnskap og folkehelse har å si gjeldende regulering av dampen, et standpunkt og en anbefaling de selv har klargjort gjennom eget brev skrevet til Generaldirektøren i WHO Margaret Chan:

“These products could be among the most significant health innovations of the 21st century — perhaps saving hundreds of millions of lives. The urge to control and suppress them as tobacco products should be resisted.. arguing that doing so would jeopardize a major opportunity to slash disease and deaths caused by smoking.”
http://nypost.com/2014/05/29/e-cigs-could-save-hundreds-of-millions-of-lives-scientists/

"Den foreslåtte forbudet og/eller tøffe restriksjoner av elektroniske sigaretter er uetisk og i strid med den hippokratiske ed, ettersom overgangen fra tobakksvarer til elektroniske sigaretter kan redde millioner av liv."
http://www.bernd-mayer.com/respiratory-societies-electronic-cigarettes-farewell-sciencereason-hippocratic-oath/#_ENREF_1

"Sannsynligvis ville flesteparten av de 5000 (6700) årlige dødsfallene som skyldes
sigarettrøyking i Norge vært unngått dersom røykernes nikotinopptak isteden hadde
skjedd fra en elektronisk sigarett."
http://www.forebygging.no/Artikler/2014-2012/Kan-fore-var-prinsippet-brukes-for-a-forbyelektroniske-sigaretter/

Dette er som sagt hva som står på spill gjeldende hvilken regulering helsemyndighetene og beslutningstakerne i Norge velger. Damp er ikke røyk, og heller ikke medisin, begge av åpenbare grunner. Et effektivt livreddende produkt hvis regulert på riktig, trygg nok og god måte, som hva det er, et alternativt nytelsesprodukt til den livsfarlige røyken.

Det er ikke hele direktivet mange av forbrukerne klager på, men at direktivet i hele tatt skal inneholde og omhandle damp, som ikke har noe som helst med tobakk å gjøre. Derfor burde tobakksdirektivet åpenbart ikke ha noe med damp å gjøre. Og det er ingen tvil om at EUs foreslåtte direktiv vil føre til tøffe restriksjoner når det gjelder damp, eller overregulering, noe som gjentatte ganger er blitt redegjort for av både forbrukerforeningen Norsk Dampselskap og forskningsleder ved Sirus Karl Erik Lund. Produktet og dets effektivitet vil rett og slett bli ødelagt, og det beviselig på grunnlag av omfattende feilinformasjon, skremselspropaganda og utelatelse av meget relevant og holdbar kunnskap.

Jeg vil tro 53 verdens ledende forskere og eksperter på nikotinkunnskap og folkehelse innehar betydelig med kunnskap, og at deres standpunkt og anbefalinger også er kjent hos norske helse- og beslutningsmyndigheter. Noe annet ville virke oppsiktsvekkende, også hvis de bevisst velges å se bort ifra, sett ut i fra de oppgavene helsemyndighetene og andre er satt til å utføre. Norsk Dampselskap og SIRUS har allerede grundig og lett oversiktlig redegjort for hvilke konsekvenser inkluderingen og implementeringen av damp i EUs tobakksdirektiv vil føre til. En representant for helsemyndighetene har uttalt at ingenting av hva de de redegjør for medfører riktighet.

Det oppfordres til at helsemyndighetene og deres representanter ser om egne uttalelser sammenfaller med introtekst og fullstendig tekstinnhold i departementets eget foreløpige forslag som skal ut på høring. Enten kan det se ut til at helsemyndighetenes representanter selv ikke har satt seg godt nok inn i detaljene eller ikke forstår det vidtfavnende omfanget. Uansett er det beklagelig, og helsemyndighetenes representanter har kommet i posisjon der de gjennom mediene har feilinformert befolkningen, noe de selvfølgelig burde unngå.

Hvis helsemyndighetene og andre beslutningstakere trenger ytterligere kunnskap om hvilke konsekvenser dampens drakoniske behandling vil få ved inkludering i og ved implementering av EUs tobakksdirektiv, kan meget kunnskapsrike Clive Bates, tidligere direktør for ASH (Action on Smoking and Health), være behjelpelig. Han uttaler blant annet at EU-direktivet som skal regulere e-sigaretten er en oppsamling av dårlig utformede, uforholdsmessige og diskriminerende tiltak som vil oppnå noe nyttig, men gjøre mye skade.

Videre at de største problemene med direktivet er at det på flere områder vil oppnå skadelige utilsiktede konsekvenser, som vanligvis betyr mer røyking, og som trolig langt vil overstige eventuelle tenkte fordeler, hvis disse i det hele tatt kan identifiseres. Bates gjør grundig rede for dette blant annet her:

What is wrong with the Tobacco Products Directive for vapour Products?
http://www.clivebates.com/?p=3026

TPD – provisions relating to e-cigarettes
http://www.clivebates.com/?p=1747#para6

Representanter for helsemyndighetene har opplyst at Norge er forpliktet til å innføre EUs tobakksdirektiv, noe som visst ikke er så sikkert allikevel. Norge har reservasjonsrett. At Norge ikke skal godta direktivet sett ut i fra et folkehelsehensyn, behøver derfor ikke virke pussig i det hele tatt, men vurdert som fornuftsbasert.

Den allerede omtalte Bates kan også gi en omfattende innføring i og oversikt over hvordan direktivet ble til i sin helhet, da spesielt gjeldende behandling dampen fikk, og hvilke prosesser som ble fulgt eller ikke-fulgt, gjeldende EUs egne regler for saksbehandling. Den innsikten alene burde vurderes som grunnlag nok for å skrinlegge hele artikkelen i direktivet som omhandler damp. Bates har i omtalt anledning skrevet en klage til EUs ombudsmann, en meget opplysende sådan. Den kan leses her:     

Complaint to the European Ombudsman:        

Maladministration in the development of the revision of the Tobacco Products
Directive with specific reference to Article 18 on electronic cigarettes
http://www.clivebates.com/documents/OmbudsmanFinal.pdf Folkehelseinstituttet er i hardt vær gjeldende egen utgitt rapport! Og det stilles
spørsmålstegn ved hvorfor FHI utelater mengder av lett tilgjengelig og meget relevant informasjon fra den samme. Det stilles samtidig spørsmålstegn ved om FHI feilinformerer den norske befolkningen og beslutningstakerne, noe FHI ikke burde sette seg i posisjon til å gjøre.

Folkehelsa slår stort opp i alle hovedmedier, i en koordinert kampanje med Høie og Stoltenberg i front: Passiv røyking ved e-sigaretter gir helserisiko - E-sigaretter er ikke er så ufarlig som mange har trodd. Både røykeren og personer i nærheten kan få i seg like mye nikotin som ved vanlig røyking.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/passiv-roeyking-ved-e-sigaretter-gir-helserisiko/a/23434087/

Her er hva Folkehelseinstituttet kommuniserte utad ved egen utgitt rapport. Både Stoltenberg og Høie uttalte i mediene at de var overrasket over hva de hadde funnet ut. Ikke rart egentlig, for det stemte ikke! Les gjerne alle kommentarene under for hva folket selv reagerte på, og hva de kommunikasjonsansvarlige svarte:
https://www.facebook.com/folkehelseinstituttet.no/photos/a.427080100692677.100977.108975022503188/892842170783132/?type=3&hc_location=ufi

Folkehelsa har i egen kunnskapsoppdatering tatt med to meget begrensede undersøkelser gjeldende passiv nikotineksponering i egen rapport, og utelatt mengder med kunnskap som motsier hva de selv påstår. Den samlede kunnskapen tilsier at den passive nikotineksponeringen fra damp er tilnærmet lik hva en måler i en ikke-røykers hjem!

Utdrag fra en undersøkelse: Half of the e-cigarette users’ homes had detectable levels of nicotine on surfaces whereas nicotine was found in all of the tobacco cigarette smokers’ homes. Trace amounts of nicotine were also detected in half of the homes of non-users of nicotine-containing products. Nicotine levels in e-cigarette users homes was significantly lower than that found in cigarette smokers homes (average concentration 7.7 ± 17.2 vs. 1303 ± 2676 μg/m2; p < 0.05). There was no significant difference in the amount of nicotine in homes of e-cigarette users and non-users (p > 0.05).

A pilot study on nicotine residues in houses of electronic cigarette users, tobacco smokers, and non-users of nicotine-containing products
http://www.ijdp.org/article/S0955-3959%2815%2900070-5/abstract

Eller her:

Nicotine absorbed from “passive vaping” is minimal and with no health implications By Dr Farsalinos. A new study evaluating passive vaping has recently been ...
http://www.ecigarette-research.com/web/index.php/2013-04-07-09-50-07/2014/184-passive-vape

Det finnes mange flere som viser til det samme..

Jan Arild Snoen oppsummerte kort i Minerva: Nye skremsler fra Folkehelsa. Folkehelsa advarer om at passiv røyking av e-sigaretter er farlig. Det er det ingen grunn til.
https://www.minervanett.no/nye-skremsler-fra-folkehelsa/


Så hvordan kan det enorme apparatet til Folkehelsa ikke klare å få med seg dette i egen omfattende kunnskapsoppdatering? Og den feilinformasjonen videreføres som grunnlag i tekst til høringsforslaget! Folkehelsa har til og med ikke klart å tolke den ene av to rapporter de selv tok med, som også viser det siste, tilnærmet lik en ikke-røykers hjem. De har rett og slett (bevisst) feiltolket eget materiale.

Rapporten til Folkehelsa ble fanget opp av andre anerkjente forskningsmiljøer utenfor landet, og deres påstander ble nærmest latterliggjort, og tilbakevist. Helseministeren og Folkehelsa er gjentatt ganger blitt opplyst om følgende, uten å ville kommentere eller svare.

En av verdens ledende og mest anerkjente forskere gjeldende dampen, Dr Konstantinos Farsalinos, kardiolog og forsker ved Onassis Cardiac Surgery Center i Athen-Hellas, og ved Medical Imaging Research Center, University Hospital Gathuisberg i Leuven-Belgia kommer med følgende uttalelse, og han har støtte fra flere av verdens ledende forskere og eksperter gjeldende nikotinkunnskap:

Folkehelseinstituttet må UMIDDELBART trekke falske påstander om passiv e-sigarett eksponering

"For litt over ett år siden, utga Folkehelseinstituttet en rapport om e-sigaretter. Rapporten innrømmer at e-sigaretter brukes hovedsakelig av røykere og eks-røykere (ved hjelp av data fra SIRUS og Karl Erik Lund), og bekrefter den enorme forskjellen i skadepotensial mellom røyk og damp, men gjør noen grovt misinformerende uttalelser om forhold knyttet til nikotin.

Den mest betydningsfulle feil i rapporten refererer til passiv eksponering mot e-sigaretter. Spesielt nevner rapporten:

"... nikotinnivåer i miljøet etter passiv eksponering for e-sigarettaerosol fører til tilsvarende høy nikotin i blodet som for passiv røyking av vanlige sigaretter. Dette betyr at man kan forvente lignende skadelige nikotinrelaterte effekter av passiv røyking fra e-sigaretter som fra vanlige sigaretter. Dette betyr ikke at passiv eksponering for aerosoler fra e-sigaretter forårsaker kreftfremkallende effekter, men at passiv røyking kan påvirke hjerte- og karsystemet, ha stimulerende effekt og bidra til avhengighet ".

Ikke et eneste ord i dette utsagnet er sant!

Først av alt, nikotinnivåer i miljøet er minst 10 ganger høyere ved røyking i forhold til e-sigarettbruk.

Nivået av nikotininntak fra passiv eksponering mot e-sigaretter er ikke bare ufarlig, men har absolutt ingen biologisk effekt, selv i henhold til de strengeste forskriftskriterier.

Folkehelseinstituttet har plikt (juridisk og vitenskapelig) til å trekke dette (og noen andre) falske uttalelser fra sin rapport. De bør gi riktig, pålitelig og vitenskapelig basert informasjon til publikum og til beslutningstakere."

Den umiddelbare uttalelsen kan leses i sin helhet her:
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/204-niph

Folkehelseinstituttet svarte så på hans kommentar, og svarinnholdet kan leses her:
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_7266&Main_6157=6261%3A0%3A25%2C5561&MainContent_6261=7266%3A0%3A25%2C9586&Content_7266=7269%3A114725%3A25%2C9586%3A0%3A7268%3A1%3A%3A%3A0%3A0

Dr Konstantinos Farsalinos kommer med nytt tilsvar. Han ber FHI trekke tilbake eller
revidere sine opprinnelige uttalelser:

"Dr Schwarze nevner i sitt svar at: "Men, vi står ved vår konklusjon at en helserisiko ikke kan utelukkes". Jeg vil kunne akseptere det, men dette er ikke uttalelsen i den
opprinnelige rapporten fra Folkehelseinstituttet.

Rapporten nevner: "man kan forvente lignende skadelige nikotinrelaterte effekter av passiv røyking fra e-sigaretter som for vanlige sigaretter". Denne uttalelsen er ikke sann av en enkel grunn: det har aldri blitt dokumentert at annenhånds eksponering for nikotin fra røyking (eller fra e-sigarett bruk) har noen negativ effekt på mennesker. Det har aldri vært et eneste dokumentert tilfelle av at avhengighet kommer fra annenhånds eksponering for nikotin (som er fornuftig ettersom nivåene av eksponering er minimal). Alle bivirkninger forbundet med passiv røyking er forårsaket av eksponering av forbrenningsprodukter og forbrenningspartikler, ikke til nikotin.

Min innvending, og oppfordring om tilbaketrekking, var knyttet til de "høye nivåer av nikotin inntak av passiv eksponering" (som i virkeligheten er helt minimale), og til negative helseeffekter av dette (som ikke eksisterer) og bidrag til avhengighet (som også ikke finnes). Jeg oppfordrer derfor Folkehelseinstituttet til å trekke disse uttalelsene."

Hele kommentaren kan leses her:
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/207-niph2

For øvrig avsluttet Folkehelsa dialogen med Dr Farsalinos etter hans siste opplysning, uvisst av hvilken grunn..

En viktig aktuell tilleggsbemerkning: Politiseringen og disiplineringen av fagfolk ruller videre. I misforstått forpliktelse for å tjene Bent Høie begår ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen og direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet overgrep mot forskningen, skriver redaktør Magne Lerø.
http://www.dagensperspektiv.no/2016/overgrep-mot-forskning

Videre: Omfattende studie konkluderer (enda en gang) med at "passiv damp" ikke er grunn til bekymring!
 
Ny forskning bekrefter at den dampen en damper innånder og utånder inneholder langt færre "flyktige organiske forbindelser" (VOC) enn det som måles i luften som normalt finnes innendørs, eller i luften en normal ikke-røyker utånder! Det vil si at damp er "renere" end normal innendørs luft, og renere enn normal utånding fra en ikke-røyker.

Studiet/undersøkelsen ble offentliggjort 07.09.2015 i "Journal of Chromatography A".
Studiet er utført av "Spanish Council of Scientific Research". De målte mengdene av atskillige "flygtige organiske forbindelser" (VOC, de målte efter 156 forbindelser) i innendørs luft, normal utåndet luft, røyk fra tobakssigaretter, luft utåndet fra røykere etter å ha tatt et drag fra en tobakssigarett, damp fra en damper og utåndet luft fra en damper etter å ha tatt et drag fra en e-sigarett (fordamper). Studiet underbygger tidligere publiserte undersøkelser, der det heller ikke ble funnet carbonyler (aldehyder) i utåndingsluften etter å ha dampet på en e-sigarett. Enda videre viser undersøkelsen mangelen på atskillige andre giftige forbindelser, ikke bare i utåndingsluften, men også i den dampen som inhaleres, hvilket er ytterst relevant i forhold til sikkerheten til dampen sammenlignet med de store mengder giftige forbindelser som finnes i tobakssigarettrøyk.

Les mer gjennom Konstantinos Farsalinos:
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/226-sp

Eller sammedrag av undersøkelsen gjennom PubMed:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26243705

På solid grunnlag kan det vises til at damp på generelt grunnlag ikke bør innlemmes i
røykeloven, sett på bakgrunn av intensjonen med den samme når den ble forfattet. Dette synet støttes av flere toneangivende eksperter og de mest anerkjente helseinstitusjoner.Public Health England har i egen oppsummering sammenfattet store deler av kunnskap på feltet, noe de gjennomgår i sin 113 sider lange rapport. Her tar de også for seg den påståtte «gateway-effekten».
Vårt eget Folkehelseinstitutt ser gjennom egen rapport ut til å ha sammenfallende konklusjoner med PHE på flere områder, spesielt i den enorme forskjellen i skadepotensial røyk kontra damp.

Damp er minst 95% mindre helseskadelig enn røyking av tobakk og sigaretter (merk at de til nå ikke har funnet 5% av skadepotensialet, heller ikke 1%), og det finnes ingen bevis for potensiell skade ved å stå ved siden av eller i nærheten av en som damper, "passiv damp" er ikke en grunn til bekymring.

Undersøkelsen viser også at den såkalte "gateway-effekt" ikke finner sted. "Gateway-effekt" vil si at hvis man som ung ikke-røyker begynner med damp, så vil det være større risiko for at de unge fortsetter videre med å røyke tobakksigaretter. Undersøkelsen viser det motsatte, antallet av nye unge tobakkrøykere faller, samtidig med at dampen blir anvendt.

Tilgang til hele rapporten fra Public Health England:
https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457102/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdfCancer Research UK, Kreftforeningens britiske søsterforening, har lenge anbefalt røykere å bytte til damp! Gjennom deres undersøkelser driver de også en påle gjennom enda en myte, nok en gang:

Det er IKKE flere unge, som aldri har røyket tobakk eller sigaretter før, som begynner med damp, for deretter å gå videre til å røyke tobakk eller sigaretter! "Gateway-effekten" medfører ikke at dampen automatisk blir byttet til tobakk og sigaretter. Det forholder seg derimot komplett motsatt: De unge, som allerede røyker, bytter den ut med damp. Så damp er en "gateway", en "gateway" BORT fra røyken!
Unge briter i alderen 11-16 år begynner ikke å dampe i hopetall, og de som prøver damp, er tidligere røykere. Så kort fortalt blir damp brukt for å kvitte seg med røyken, også av de unge.

Hele pressemeldingen fra Cancer Research UK kan leses her:
http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2015-06-12-research-shows-most-children-do-not-regularly-use-e-cigarettes

Videre:

I over 10 år har dampprodukter blitt solgt over disk i Storbritania, og Cancer Research UK har fulgt dette tett. Hva de finner i sine omfattende holdbare undersøkelser, er representative for hva en finner andre steder, også i USA, og i Norge. Mange ungdommer prøver damp, men ytterst få fortsetter utover å prøve, og da gjerne nikotinfritt. Og de som fortsetter er gjerne allerede røykere. Så dampen fungere som en vei bort fra røyken, også for ungdommen. Damp redder liv, om det er det ingen tvil!
“Our survey is in line with others in the different parts of the UK that show this is not happening. Young people are certainly experimenting with e-cigarettes, some of which do contain nicotine. However, our data show that at the moment this experimentation is not translating into regular use.” - Professor Linda Bauld, University of Stirling.

The findings reflect earlier research** which shows that regular use of e-cigarettes is extremely rare among young non-smokers.
Regular e-cigarette use was found only in children who also smoked tobacco."
http://www.cruk.cam.ac.uk/news/latest-news/research-shows-most-children-do-not-regularly-use-e-cigarettes

Her er mer, lite å være bekymret over, igjen Linda Bauld:
http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2015/08/18/young-people-and-e-cigarettes-what-do-the-latest-data-tell-us/Pressemelding gjeldende damp (e-sigaretter) fra Public Health England og en rekke andre offentlige helseorganisasjoner inkludert British Lung Foundation og Cancer Research UK:

"Vi er alle enige om at e-sigaretter er betydelig mindre skadelig enn røyking. En av 2
livslange røykere dør av sin avhengighet. Alle bevisene tyder på at helserisiko ved esigaretter er relativt små i forhold, men vi må fortsette å studere de langsiktige virkningene. Og likevel, millioner av røykere har inntrykk av at e-sigaretter er minst like skadelig som tobakk, derfor har vi et ansvar med å gi klar informasjon om de fakta som vi kjenner dem å være. Det er vår plikt å gi trygghet for de 1,1 millioner e-sigarett brukere som helt har sluttet å røyke, for å hindre deres tilbakefall. Vi bør ikke glemme hva som er viktig her. Vi vet at røyking er den hyppigste dødsårsaken i England og vi har et offentlig helseansvar å gi røykere den informasjon og de verktøy de trenger for å hjelpe dem til å slutte å røyke helt og for alltid."

Resten av pressemeldingen kan leses her:
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-an-emerging-public-health-consensus

Verdensledende medisinsk organisasjon støtter opp om dampen!
"En av verdens mest prestisjetunge medisinske organisasjoner har levert en banebrytende 200-siders rapport som fullt ut støtter e-sigaretter som et verktøy for å slutte å røyke, og knuser flere myter omkring dampen i prosessen.

The Royal College of Physicians (RCP), den mest respekterte medisinske institusjon i Storbritannia, har konkludert med at e-sigaretter er minst 95 prosent mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter (og godt mulig vesentlig tryggere enn det), og vil med all sannsynlighet være en kjempestor fordel for folkehelsen.

Med tittelen "Nikotin uten røyk: tobakkskadereduksjon," er rapporten en av de mest omfattende noensinne utgitt omhandlende e-sigaretter, og kan meget vel være en "game changer" for helsemyndigheter og politikere hele verden rundt.

Rapporten legger til hvile nesten alle bekymringene omkring disse produktene, og konkluderer at, forutsatt fornuftig og lett regulering, har elektroniske sigaretter potensial til å utgjøre et meget viktig bidrag for å forhindre for tidlig død, sykdom og sosiale ulikheter gjeldende helse, som nåværende røyking forårsaker.

Med implementeringen av EUs drakoniske tobakksdirektiv hengende truende over oss, er det viktig med en ny gjennomgang av denne lovgivningen, og det vedtatt så snart som overhode mulig. Det blir mer og mer klart at de tunge restriksjoner direktivet legger på forbrukerutstyret, nikotinstyrker, og den mulighet selskapene faktisk vil miste for markedsføring til målgruppene, kommer til å koste liv. Dette er langt fra "lett enkel regulering" forbrukere og andre ble fortalt at det skulle være.

Dette bør også norske politikere, helseorganisasjoner og andre beslutningstakere snarest få informasjon om, og snarest ta til etterretning!
Tilgang til rapporten og kommentarer fra RCP:
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0
https://www.rcplondon.ac.uk/news/promote-e-cigarettes-widely-substitute-smoking-says-new-rcp-reportEn liten gjentakelse, og påminnelse: Departementet ser ut til å støtte seg på foreldet kunnskap om både nikotinens skade-, vanedannende-og giftighetspotensial i de konsentrasjoner som benyttes i dampevæske. Nikotin har over lengre tid vært sett på som en betydelig fare for menneskers helse, “The Royal Society for Public Health" avkreftet tidligere i år en myte omkring farene ved røyking, som har vedvart iårtier:

"En ny undersøkelse indikerer at 9 av 10 personer dessverre tror nikotin er meget skadelig for helsen, selv om nikotin faktisk ikke er mer skadelig enn koffeinen som er i en kopp kaffe." Dette sier Shirley CramerXVII, administrerende direktør for "The Royal Society for Public Health" i England, og hun fortsetter:

"Hvis vi kan få endret folks vaner til å nyte nikotin –heller enn å røyke tobakk, så vil det gjøre en kjempeforskjell for den generelle helsetilstanden i befolkningen. Det er et problem åha røykere som er avhengige av nikotinen i tobakkssigaretter. Et skifte til andre former for nytelse av nikotin, vil endre dette fra å være en alvorlig og kostbar affære for samfunnet, til i stedet å være et spørsmål om avhengighet til en substans som i seg selv er mer sammenlignbar med den avhengighet man finner med koffein som finnes i kaffe, brus og te. Den verste helseskaden er forårsaket av tobakken i sigaretter, som ved forbrenning utsetter røykere for kjemikalier som bl.a. tjære og arsenikk."
https://www.rsph.org.uk/en/about-us/latest-news/press-releases/press-release1.cfm/pid/32B2FF71-A11A-42F6-A0C8EF19BA0E0C4F

En internasjonal vitenskapelig komité til støtte for elektroniske sigaretter i folkehelsefeltet har blitt opprettet. Komiteen kombinerer ekspertisen til flere internasjonale forskere for å støtte forskning og god praksis i vitenskap om damp/e-sigaretter.

Komiteen ønsker å støtte distribusjon av elektroniske sigaretter som et mindre skadelig produkt for folkehelsen.
Koordinert av professor R. Polosa, vil den internasjonale komiteen også korrigere informasjon basert på vitenskapelige bevis. De ønsker at en regulering skal baseres utelukkende på vitenskapelige bevis.
http://www.vapingpost.com/2016/07/13/eu-creation-of-an-international-scientific-committee-in-support-of-electronic-cigarettes-in-the-field-of-public-health/

Det anbefales norske helsemyndigheter å opprette kontakt snarest, og følge deres arbeid tett fremover.E-sigaretter har passert nikotinplaster og tyggegummi som den mest populære metoden for å slutte å røyke, ifølge en studie fra University College London (UCL).
UCL akademikere har funnet at en million mennesker i England brukte e-sigaretter å kvitte seg med tobakk i 2015. Det totale antallet røykere i England, som forsøkte å slutte var 2,6 millioner - noe som betyr at 40 prosent av alle som prøvde å gi opp røyking gjorde dette ved hjelp av damp.
Litt mer enn en fjerdedel av de som prøvde å slutte brukt et lisensiert nikotinprodukt - 6,5 prosent brukte champtix tabletter og 4,1 prosent brukte atferdsstøtte.

"E-sigaretter har passert mer tradisjonelle metoder som den mest brukte støtte for røykere som ønsker å slutte," sier Robert West, professor i helsepsykologi ved UCL (og en av verdens ledende og mest anerkjente tobakksskadeforskere).
Dette viser at elektroniske sigaretter kan redde liv, uttaler leder av Action on Smoking and Health (ASH), Deborah Arnott.

Den farmasøytiske industrien, på den annen side, er nok ikke så imøtekommende når det gjelder e-sigarettrevolusjonen som West og Arnott. Mange e-sigarett talsmenn hevder legemiddelselskaper har en egeninteresse i stoppe veksten av damping, for å beholde betydelige markedsandeler over metoder for røykeslutt.

Disse påstandene fikk mer substans i 2014 når offentliggjøring av e-poster viste at den farmasøytiske giganten GlaxoSmithKline var en stor pådriver for økt regulering av e-sigaretter.

En dokumentar film er satt til å bli utgitt i 2016 med tittelen "A Billion Lives", håper å avsløre hvordan farmasøytiske selskaper og offentlige helseaksjonister forsøker å presse tilbake veksten av e-sigaretter. Tittelen på filmen er basert på Verdens helseorganisasjons (WHO) anslag om at én milliard mennesker vil dø av røyking i løpet av dette århundret.

"Hvis du er et farmasøytisk selskap som begynner å se din andel av markedet på nikotinerstatningsterapi forsvinne. Hva skal du gjøre?,"sier Dr. Derek Yach, tidligere direktør for WHO i filmens trailer.
http://dailycaller.com/2016/03/09/big-pharma-scrambles-as-e-cigs-become-most-popular-way-to-quit/

"We often hear people say “do e-cigarettes contain chemicals, are they safe?” and it’s important to address this. Harmful chemicals found in tobacco smoke, including carcinogens, are either completely absent in e-cigarette vapour or if they are present, are mostly at levels 0.1% to 1% of that found in tobacco smoke with a few exceptions. Smoking remains the number one killer in England but people continue to quit and e-cigarettes are now the most popular quitting tool."
Professor Kevin Fenton, National Director for Health and Wellbeing, Public Health England (Folkehelseinstituttet)
http://www.huffingtonpost.co.uk/professor-kevin-fenton/ecigs_b_10941916.html

En ny Cochrane Review (gjennomgang av publisert materiale), har gitt en selvstendig, kritisk vurdering av den beste tilgjengelige oppdaterte kunnskap om bruk av elektroniske sigaretter til røykeslutt. Man fant ut at elektroniske sigaretter kan hjelpe røykere til å slutte, og at ingen alvorlige bivirkninger er forbundet med bruk i opp til to år.
http://www.science20.com/news_articles/new_cochrane_review_on_ecigarettes-180194
Ny og meget omfattende EU-studie viser at over 6 millioner europeere har sluttet å røyke ved hjelp av damp (elektroniske sigaretter), mens bekymringen for at damp fører til røyking, den såkalte gateway-effekten, nok en gang blir funnet ubegrunnet.

Eurobarometer 2014. Hvor mange medio 2016? Et par-tre millioner til?

«Jacques Le Houezec, a neuroscientist and researcher at the French National Research Institute for Health and Medical Research, said: "In non-smokers we observed some experimentation with electronic cigarettes, but regular use is minimal. Just 1.3% of non-smokers reported current use of nicotine-containing electronic cigarettes and 0.09% reported daily use. Practically, there is no current or regular use of nicotine-containing electronic cigarettes by non-smokers, so the concern that electronic cigarettes can be a gateway to smoking is largely rejected by our findings."
Pressemelding:
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2016/241-eurob
Tilgang til hele undersøkelsen:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27338716


Restriksjoner og avgiftsbelastning bør stå i forhold til et produkts potensielle skadevirkning. Derek Yach is executive director of the Vitaly Institute and previously headed tobacco control at the WHO, og Gro Harlem Brundtlands tidligere høyre hånd når det gjelder kampen mot tobakksskade:

Anti-smoking advocates should embrace e-cigarettes

« The science in favour of e-cigarettes is maturing and the U.K. government’s recent evidence update suggests that e-cigarettes are 95 per cent less harmful to health than normal cigarettes. And earlier this month, the Royal Society for Public Health issued a statement on nicotine being no more harmful to health than caffeine. Based on this evidence, it is time for public health groups in the.. to recommend that smokers who seek to quit should switch to e-cigarettes. My view is that we need to build a significant gap between the actual prices of regular tobacco products and reduced-risk products..keeping the tax on reduced-risk products very low. It is time to end the war on e-cigarettes..

Forty-two million Americans still smoke. Almost 500,000 Americans die from their habit every year. We need to act faster to adopt smarter regulations aimed at accelerating the transition out of harmful tar-based cigarettes”
http://news.nationalpost.com/full-comment/derek-yach-anti-smoking-advocates-should-embrace-e-cigarettes

Og norske helsemyndigheter og beslutningstakere oppfordres herved til å innta samme tilnærming.

Forslag sendt på høring ser ikke ut til å ivareta fordelene dampen kan ha for skadereduksjon hos voksne røykere, heller tvert imot, noe som må kunne betegnes som meget beklagelig, og meget uheldig. Jeg ønsker med dette å oppfordre til at norske myndigheter vurderer å utforme egne reguleringer i tett samarbeid med forbrukerne og deres omfattende og inngående erfaringer og kunnskap, basert på grundig og holdbar vitenskap.

Det viktigste for barn vil utvilsomt være at deres røykende foreldre og besteforeldre får tilgang til de mest effektive produkter som kan hjelpe de med å komme seg bort fra røyken, slik at de kan få beholde de lenger. Damp regulert som nytelsesmiddel vil kunne vurderes som den beste muligheten som finnes, og det på solid og godt grunnlag, som i sin mest effektive form kan hjelpe til med å avskaffe død, kreft, skade på hjertet og annen lidelse forårsaket av tobakken, kanskje en gang for alle.En påminnelse på tampen: “These products could be among the most significant health innovations of the 21st century — perhaps saving hundreds of millions of lives. The urge to control and suppress them as tobacco products should be resisted.. arguing that doing so would jeopardize a major opportunity to slash disease and deaths caused by smoking.”

Denne totale galskapen med å ta knekken på dampen må engang ta slutt, og det snarest mulig! Hvem vil vel med sin egen forstand i behold kunne være med på å støtte opp omkring dette groteske spillet?

Alternativet til de 53, Sirus og forbrukerne og deres forening NDS forslag, ved at forbudet opprettholdes eller at produktet ødelegges gjennom innføring og implementering av damp i det foreslåtte tobakksdirektivet, vil føre til at færre røykere kommer seg bort fra tobakken, flere vil fortsette å røyke, og flere vil fortsette å dø av det. Det vil jeg neppe tro helsemyndigheter, andre beslutningstakere og befolkingen generelt vil applaudere! Heller ikke barna!For øvrig vil jeg oppfordre til å lese og ta til etterretning høringssvar gitt av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og Norsk Dampselskap (NDS) ved forrige høringsanledning. Jeg stiller meg helt og holdent bak deres redegjørelser og vurderinger.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-implementering-av-tobakksproduktdirektivet-201440ef--forslag-til-endringer-i-tobakksskadeloven/id2458896/?uid=1cad18dd-5e3d-4a70-94ca-5d743d1c7002
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-implementering-av-tobakksproduktdirektivet-201440ef--forslag-til-endringer-i-tobakksskadeloven/id2458896/?uid=c54e8ecd-1801-4498-b7b6-c5548ca86a87

For ytterligere fornuftige synspunkter rundt regulering av damp og dampevæske, kan
denne uttalelsen også være nyttig:
https://www.dovepress.com/regulation-in-the-face-of-uncertainty-the-evidence-onelectronic-nicot-peer-reviewed-article-RMHP

Takk for at dere tok dere tid til å lese mine merknader, håper de vil bli funnet nyttige og informative. Håper beslutninger vil bli tatt basert på klokskap, vitenskap og holdbar kunnskap. Lykke til.

Med hilsen Thomas Haugen- Barnevernpedagog