Høringssvar fra Roger Malmedal

Helseadvarsel- art 20 nr. 4 bokstav b , punkt iii

Dato: 04.07.2016

Svartype: Med merknad

Kravet om helseadvarsel med teksten " Dette produktet inneholder nikotin som er et sterkt avhengighetsskapende stoff"   Nå finnes vel ikke forskning som beviser at nikotinen er "stekt avhengighetsskapende",  kun at tobakken er det. Noe som flere forskere, og rapporter har vist siste årene.  Nikotinen er kun et av stoffene i tobakk. Er ikke dette villedende karateristikk?

Også så foreslås at også e-sigaretter merkes med referanse til slutta.no.

Slutta.no har nok gitt mange en mulig hjelp i røykeslutten,  selv om dampere (e-sigarett brukere) er i mindretall der, siden de ikke har implementert dampen i sin info. Som det oppgis i høringsnotatet, så vil et produkt som har påstand eller dokumentasjon for effekt i f.esk røykeslutt, reguleres som et legemiddel.  Hvordan kan de produktene uten slik effekt  da underlegges slutta.no?