Høringssvar fra Knut Johan Vognstølen

Redd røykerne

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er damper på andre året. Etter mange år som storrøyker  (60 om dagen) klarte jeg endelig å slutte med tobakk. Jeg damper ganske mye og har fått bedre kondisjon, pust, luktesans og smaksans. Jeg har prøvd mye annet tidligere, blant annet medisinsk behandling. Hadde aldri trodd at helsen min kunne bli bedre etter at jeg fylte 60 år men det har den blitt. Vær så snill å ikke ødelegge dette som har hjulpet meg og mange andre OG kan hjelpe mange flere til å slutte med røyk. La dette fortsatt være et alternativ til røyking slik som det er i dag. Spar røykere og deres nærmeste for smerter og død, si nei til disse tragiske reglene som i realiteten ødelegger dumping for alle.

Takk