Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190270

Folkehelsa i fokus?

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har røykt tobakk i 38 år og hadde aldri engang tenkt tanken på å slutte.
Men takket være ren nysjerrighet fikk jeg prøve Damp januar 2015 og det resulterte i at jeg la tobakken på hylla for godt. 
Hadde det ikke vært for god tilgang i mangfoldet av brukerutstyr,nikotinstyrke og juice-smaker, så hadde dette neppe vært like virkningsfullt.
8 personer rundt meg har også lagt vekk tobakken da de ble introdusert for Damp. Å en skal ikke se vekk fra at disse også har personer rundt seg igjen som har tatt steget ut av tobakksavhengigheten, som en positiv ringvirkning.
Nå håper jeg bare at de som fortsatt røyker skal få de samme mulighetene som jeg fikk. 

Behold mangfoldet på brukerutstyr,nikotinstyrke og juice-smaker, så vil dette raskt gi store helsemessige resultater for mange i fremtiden.

Senk avgiftene og hold prisene lave slik at det gir god tilgjengelighet for alle. Med overkommelige priser vil det kunne gi en ekstra motivasjon på veien til et bedre liv for alle.

Håper virkelig på et fornuftig utfall i denne saken.

Vennlig hilsen x-røyker