Høringssvar fra Petur Bjarnason

Stiller meg uenig i at TPD skal trå i kraft

Dato: 04.09.2016

Svartype: Med merknad

Det å regulere damp som tobakksvare eller legemiddel kommer kun til å gjøre det vanskeligere for de som ønsker å slutte med røyk. 

Personlig forstår jeg ikke hvordan folk kommer frem til at damp har noe som helst med tobakk å gjøre da det eneste tobakk og damp har til felles er at begge produktene er tilsatt nikotin. 

Jeg er for en viss form av regulering, dvs aldergrense til kjøp og bruk på lik linje som øl og vin, fordi uansett hvordan folk ser på dette, syns jeg at dampevæske bør anses som et nytelses produkt, og ikke legemiddel eller tobakksvare. 

Ikke ødelegge min sjans til å bli kvitt tobakk og de helseskadelige kjemikaliene det inneholder med å skru opp prisen mens sigaretterforblir enkelt tilgjengelige hvor og når som helst.