Høringssvar fra Tom Erik Stålung

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha røkt 40 sigaretter om dagen i en årrekke, var jeg så heldig å finne en salgsbod som solgte e-sigaretter i Spania for nærmere 4 år siden, og det var min redning for å gjøre noe med min tobakksavhengighet. Jeg har prøvd diverse midler fra apoteket uten at det hjalp det minste. Har forøvrig full støtte fra både min fastlege og hudlege med bruk av e-sigarett. For meg er e-sigaretten den største helserevolusjonen som nå går som en bølge over hele verden. Det nevnes tall som at 40 millioner mennesker har gått over til dette produktet, og det er forhåpentlig bare begynnelsen.

For mange fattige familier hvor det er tobakksavhengige medlemmer, er dette også av stor økonomisk betydning at prisene holdes på et lavt nivå, og jeg ber om at dette tas hensyn til når det utregnes avgifter på dette produktet.

I psykiatrien gjøres det lite med tobakksavhengige pasienter da de bruker det som angstregulerende. Også her kan dette være redningen for mange. Mer opplysning fra det offentlige til f.eks eldre, de som bor på gamlehjem m.m. Mange dør i husbranner og det kunne vært unngått.

Nærmere en halv million mennesker dør hvert år av luftforurensning i Europa. Meg bekjent har det ikke vært noen dødsfall siden e-sigaretten ble oppfunnet. Samfunnet har langt større utfordringer med luftforurensning i storbyene enn en e-sigarett som sidestilles som like farlig som en kopp kaffe.

http://www.miljostatus.no/tema/luftforurensning/luftforurensning-i-europa/

https://www.fhi.no/nyheter/2016/luftforurensning-bidrar-til-at-oslo-folk-dor-for-tidlig2/

Videre så er jeg spent på om det har kommet noen resultater på om en dose nikotin kan redde livet til nyfødte med surstoffmangel:

https://www.nrk.no/kultur/royk-dreper--nikotin-gir-liv-1.6284320

Lord Forsyth forklarer her på en glimrende måte hvordan man prøver å blokkere for e-sigaretter:

https://www.youtube.com/watch?v=AVo6HMAw7Qo

Filmen A Billion Lives har allerede fått flere regjeringer til å tenke seg om:

https://www.youtube.com/watch?v=Q8z7vUXydL0

Håper også regjeringen fjerner alle tvilsomme rapporter og forholder seg til nyere forskning.

Jeg håper snart å se produktet i butikk og spesialforretninger med et rikholdig utvalg med smaker. Setter likevel pris på at det reguleres mot ungdomsfristende utseende på disse produktene.

Og igjen. Ikke avgiftsbelegg e-sigaretter høyt, da dette kan få mennesker til å fortsette med tobakken.

Hilsen

Tom Erik Stålung