Høringssvar fra Mickey East

Damp.

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Har hjulpet meg og kutte røyken. 

Har også blitt i mye bedre fysisk form.