Høringssvar fra Marius Pettersen

Redd

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

jeg ser med redsel på forslag til regulering, forskningsresultater skjules fra offentligheten og damp / e-sigaretter er påstått som svært skadelig. 

Etter å ha mistet flere familiemedlemmer av lungesykdommer (lunge-emfysem, kols) har jeg over mange år forsøkt p slutte å røyke. Har prøvd det aller meste av hjelpemidler uten at noe fungerte for meg. Etter 25 år som røyker og ett stort ønske om å slutte ble jeg introdusert for damp og kan med glede si at jeg har passert 550 dager som røykfri!!! Å slutte å røyke har gått som en lek, lysten på røyk er borte og helsa er MYE bedre. 

Blir dette regulert ihjel, enten slik at set blir vanskelig å få tak i, for dyrt eller på en annen måte gjort utilgjengelig for "alle" er dette en stor skam, nærmest en forbrytelse mot folk som trenger hjelpemidler til sin røykeslutt. Jeg har hjulpet i underkant av 20 personer til å gå over til damp, alle er idag røykfrie. Men blir det dyrt for det man trenger for å dampe er det bok dessverre mange mange som aldri kommer til å prøve dette, med di helsemessige konsekvensene dette får. Jeg ber dere; Lytt til oss dampere med erfaring og førstehånds kjennskap, ta vår organisasjon seriøst (Norsk Dampselskap) og gjør det som faktisk er rett! REDD LIV!