Høringssvar fra Camilla

Et bedre alternativ og hjelpemiddel

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Å regulere dampen på samme måte som tobakken blir feil, da dette er et bedre alternativ, og noe man burde reklamere for som man gjør ved nikotin spray og tyggis med tanke på røykeslutt. Man bør heller ikke selge det og gi det skattebelegg slik vi gjør med tobakken, det burde ikke være like dyrt å dampe som å røyke, når dette er det bedre alternativet? Hvis dampen er ulovlig å selge i Norge, si meg hvorfor er ikke tobakken/sigaretten det? Eller alkohol for den slags skyld? Vanlig røyk har jo forsket på over lang tid, og det er ingen positive resultater der. Det er skadelig for deg selv, og de i rundt deg. Men dere fjerner vell ikke røyken ? Nei, for tobakkindustrien tjener alt for mye penger på dette. Det spiller ingen rolle om det som selges er kreftfrembringende og kols frembringende. Dampen derimot, har vist seg til å være et hjelpemiddel for å slutte med røyken som faktisk fungerer, i motsetning til tyggisen man får kjøpt på apoteket idag. Jeg vet om mange som har prøvd alt av det Norge tilbyr som sluttsmidler for røyking, uten at noe har fungert. Derimot når de begynte med elsiggaretten, de skikkelige typene som ikke er billige look-a-likes, så klarte de slutte. Man skulle jo tro at Norge jublet for å har funnet noe som får populasjonen bort ifra tobakken og snusen, men det er ikke så enkelt. Dette er jo skummelt. Det er ikke forsket på i mange år siden det er så nytt, hva om det viser seg å være like farlig som tobakken vi selger idag? Vell kjære regjering. Med tanke på at røyken har blitt forsket på å er såpass farlig, uten at dere har gjort noe med dette, så tror jeg dette er dårlig begrunnelse for å være så kritisk mot at dampen/el-røyken kan vise seg å gi dårlige resultater om 100 år. Dere har rett, det er ikke blitt gjort "mye" forskning på el-siggaretter, eller langtidseffekter. Men det er blitt gjort forskning, og overalt der el-røyken brukes av folket ser vi at det blir mer og mer forskning. Og av den forskningen som har vært, så ser vi at resultatene sier at det er mye bedre enn det tobakken er. Et lite utdrag her er hentet fra http://forskning.no/forebyggende-helse/2014/02/er-e-sigaretter-helseskadelige

"Overlege Philip Tønnesen, som forsker på røykeavvenning og lungesykdommer, er imidlertid ikke like skeptisk. Han påpeker at vanlige sigaretter inneholder en farlig cocktail av mange kreftfremkallende og skadelige stoffer.

– Tobakksrøyking er livsfarlig. Det kan også være visse skadelige stoffer i e-sigaretter, men det er mye tryggere, sier Tønnesen.

Han henviser blant annet til en amerikansk undersøkelse, i det vitenskapelige tidsskriftet Tobacco Control, av tolv forskjellige typer e-sigaretter. Forskerne sjekket om dampen fra produktene inneholdt fire forskjellige grupper av giftige og kreftfremkallende stoffer.

– Vi oppdaget at dampen fra e-sigaretter inneholdt noen giftige stoffer. Nivået av giftstoffene var 9–450 ganger lavere enn i sigarettrøyk, skriver forskerne."

Med slike resultater, og at dampen er ulovlig å selge i Norge per dags dato men ikke tobakken, så virker det jo som om det er pengene til storselskapene som er mere viktig enn folkets helse her i landet. 

Det er en selvfølge at hvis dette skal selges i Norge må det reguleres, kvalitetssikkres, settes 18 års grense på, og ha kvalifiserte selgere. Også vi som forbrukere av el-røyk er jo opptatt av at det er forsvarlig det vi får inni oss. Hvilke stoffer som er inni aromaer er jo f.eks. noe man burde sett nøye på. Men VG og PG som selve basen til e-væsken består av i dag, er brukt i alt fra kosmetikk til matvarer i Norge. Og nikotinen er jo selve grunnen til at man går over fra røyk til damp. Og sette grenser på hvor mange mg du kan ha i e-væska eller hvor mange ml man får kjøpt, blir som å si at du man får kjøpt maks 1 pakke sigarretter i uka. Folk er forskjellige, noen røyker 1 pakke i uka, andre 1 pakke om dagen. Slik er det med oss dampere også. Noen bruker 18 mg nikotin i e-væska, for andre er det nok med 6 mg.  Å begynne å forby enkelte type utstyr (tanker, modder) er heller ikke et sjakk trekk. De fleste av oss begynte med å prøve såkalte "siggalikes",  de fleste av oss kastet de i søppla og plukket opp røyken igjen pga. at det ikke hjalp. Grunnen til at det er såpass mange i Norge idag som bruker litt mer "avansert" utstyr er jo nettopp derfor, vi har prøvd alt, og vi fant det som hjelper oss. Hvis dere begynner å ta fra folk muligheten til å bruke dette og gir oss "godkjent" utstyr isteden som "Dansmoke" eller annet utstyr som ikke funker på alle, så gir dere oss ikke noe annet valg enn å gå tilbake til røyken. Dere ville blitt ansvarlige for at kanskje 11 926 (medlemene i Norsk Dampselskap, der vi alle har ulike behov og bruker utstyr eller styrke vi er redde for forsvinner med deres "reguleringsforslag") går tilbake til røyken, kanskje får kreft, kols og det mere til. 

Dampen vår skader ikke dere. Så værsåsnill, ikke skad oss med å ta fra oss dampen og la oss bli sittende igjen med intet annet valg enn tobakken. 

Mvh, Camilla