Høringssvar fra Anonym 21.09

DØ MED RØYKEN ELLER LEVE MED DAMPEN

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Min historie er at jeg, som mange andre, har røyka i hele mitt liv. Først som passiv røyker fra fødselen av og deretter som røyker siden 6. klasse på folkeskolen og storrøyker i voksen alder.

Jeg fyller snart 64 år og har fått påvist emfysem og kols, men hvis noen tror at det da skulle være en grei skuring å slutte tar dere nok skammelig feil. Jeg har prøvd mang en gang uten å lykkes, men så kom dampen inn i livet mitt og nå er jeg tobakksfri.

Hadde ikke dampen kommet inn i livet mitt hadde jeg nok endt opp som min mor gjorde. Hun var sterkt angrepet av kols og klarte knapt å gå to meter før hun måtte hente seg inn igjen. Hun hadde også lungekreft. Tror dere ikke at hun hadde et sterkt ønske om å slutte å røyke ? Hun prøvde alt. Røykeplaster, nikotintyggegummi, en bok om røykeslutt og 2 røykesluttkurs på sykehuset, men ingenting av dette hjalp. Hadde hun hatt mulighet til å dampe hadde hun antagelig levd i dag. MEN hadde det vært vanskelig å få tak i hadde hun nok neppe begynt å dampe selv om tilgjengeligheten hadde vært til stede. Og sånn blir det nok for mange.

Dampen redder jo liv så hvorfor skal dere på død og liv ta fra oss den eneste muligheten noen av oss har til å få et langt liv med god helse ?