Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270345

Elsigaretter, et uønsket segment utelukkende for å tjene penger!

Dato: 16.09.2016

Svartype: Med merknad

Idag når du går gjennom en by  kan en se at sigarettbruken sterkt har gått tilbake i forhold til for 10-15 år siden. Det som derimot har økt kraftig er disse "damperene" som går rundt med vannpipelignende objekter som avgir røyk og lukt.
Disse bruker de fritt både ute, i restauranter og i dagligvarebutikker og mange ser ut som de i liten grad hensyntar andre folk. Har selv konfrontert flere og får opplyst at det ikke er forbudt og ikke er under røykeloven!


Nå hadde vi omsider etter mange års kamp mot en gift og plage i samfunnet fått sigarettbruken ned, og så kommer en annen. Det hjelper ikke om det lukter roser, røkelse eller kongen av danmark, det er likevel slik at røyk og lukt når du sitter og koser deg ikke er ønsket. 
Dette var også en av hovedgrunnene til at sigaretter nettopp ble forbudt på restaurant! Og er det nikotin i i tillegg vil det på lik linje med sigaretter tilføre passiv røking.

I tillegg er det så at vi med nye generasjoner nå har vært heldige og at røyking i mindre grad er aktuelt for dem fra ung alder. De har sett foreldrenes feiltrinn, og stadig færre begynner å røyke. Men disse damperene har gjort det fasjonabelt å igjen ha noe i munnen, og ungdommer løper rundt med dette og syntes det er fantastisk. Dette er en klar trend som vil og kan føre til utpreget bruk og senere potensielt nikotin, eller bruk av andre stoffer i pipene.

Mitt inspill er dermed at man vurderer forbud mot dampe piper men kan godtar elsigaretter da disse i liten/ingren grad påvirker de rundt.
Om dette ikke er aktuelt mener jeg det er på høy tid at også dampere blir underlagt røykeloven, da det er røyken og sjenansen for folk rundt som er gjeldende. Og blir de værende må de iallefall på lik linje med lignende vare, skattlegges på et slikt nivå at de blir mindre aktuelle i bruk!