Høringssvar fra Ulf Bøhmer

Når det beste blir det godes fiende

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Vi er et samboerpar som begge har vært røykere i mer enn 45 år, og har bak oss mange mislykkede forsøk på både å trappe ned og slutte å røyke. Viljestyrke, snus og ulike remedier levert av legemiddelindustrien har ikke vært til hjelp for oss.

Vi hadde naturligvis lenge hørt om tobakksfrie alternativ, men først på forsommeren fikk vi anledning til å prøve e-sigaretter. Vi fikk også noe informasjon om hvordan utstyr og dampjuice kunne anskaffes, en type informasjon som ellers er altfor vanskelig tilgjengelig. Vår første leveranse ankom fredag 10.6. d.å., og vi måtte prøve utstyret umiddelbart. Bortsett fra en test ved leggetid samme dag, (den gjenværende halve sigarett finnes fortsatt,) har vi etter dette ikke røkt.

Konsekvensene av dette er signifikante. Røykhosten forsvant ganske umiddelbart, pusten ble merkbart bedre, og vond lukt i klær og bolig er i stadig bedring. At vi ikke lenger røyker på balkongen er ikke kommentert av våre naboer, men vi tar for gitt at de setter pris på dette.

Vårt langsiktige mål er å slutte med damping. Som røykere var vi vant med å ta hensyn til våre omgivelser, og praksisen med å gå ut for å «dampe», samt å unngå å plage våre omgivelser har vi opprettholdt. Slik sett beklager vi at enkelte serveringssteder faktisk tillater innendørs bruk av e-sigaretter.

Vi har også registrert noen andre konsekvenser av dampingen: Når en røyker tar seg en «blås» skal sigaretten røykes helt ferdig. Som damper tar man ett eller flere «puff», det er aldri snakk om å «røyke ferdig», man avslutter når man selv synes det er på tide. Og i situasjoner der vi tidligere kjederøkte, har vi nå e-sigaretter med nøyaktig samme smak, men med mindre eller ingen nikotin.

Det som plager oss er at det ikke er mulig å kjøpe dampjuice lovlig over disk i Norge, og at man derfor er nødt til å ty til utenlandske leverandører. Vi damper jo i håp om at det skal gi helsemessige gevinster, og bekymring om hva de ulike dampjuicene inneholder er derfor absolutt tilstede – det hadde vært ønskelig med et krav til varedeklarasjon på produktene, selv om vi i alle år har tatt sjansen på å bruke tobakksvarer med svært mange og ukjente tilsetningsstoffer. Og med denne bakgrunn har vi liten tiltro til de alternativene tobakksindustrien ønsker å levere til markedet.

Gjennom historien har man sett hvorledes forbud og høye priser har ledet til kriminalitet i form av ulovlig produksjon, smugling og andre metoder for omgåelse av loven. Vår bekymring er at et forbud mot damping, i den form vi dampere praktiserer og fortsatt ønsker oss, skal lede til illegal produksjon og import.

Vi håper derfor at forslaget til endringer i tobakksskadeloven ikke vedtas slik det er foreslått, og at det beste ikke blir det godes fiende.