Høringssvar fra Steffan

365 dager uten luftveisinfeksjoner

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

I dag er det 365 dager siden sist jeg hadde luftveisinfeksjon. Denne plagsomme tilstanden har jeg hatt med jevne mellomrom i 15 år, siden jeg som 15åring startet med tobakk. 365 dager er omtrent like lenge jeg har dampet i stedet for å røyke. Jeg har kuttet ut inhalasjon av astmamedisin og jeg harker ikke lengre opp sort ekspektorat. Jeg har spart 25000 kroner på tobakk og lukter bedre(melon eller karamell). Jeg har prøvd å slutte gjentatte ganger, motivert av helsemessige og økonomiske grunner, både med nikotintyggis, plaster og uten hjelpemidler. Men jeg vendte alltid tilbake til tobakken etter kort tid.

Etter en vinter med _mange_ luftveisinfeksjoner bestemte jeg meg i fjor høst for å forsøke damping som alternativ til røyken. Jeg leste meg opp på fordeler og ulemper, utstyr og dampejuice. Dette appellerte til meg som røyker. Å få fortsatt innhalere min nikotin. Uten tjære og røyk. Til en brøkdel av prisen. Med et bredt utvalgt av fordampere og smaker. Anerkjent som røykeavvenningsprodukt av leger og forskere med få kjente skadevirkninger. Dette var ikke relativt dyr og kjip nikotintyggis. Eller et umotiverende kjedelig plaster. Dette var et reelt substitutt for min elsk/hat venn røyken!

Nå et år senere er jeg ikke i tvil! Det å dampe har hatt en betydelig helsegevinst for meg. Jeg er ikke borte fra jobb i perioder med selvpåført luftveissykdom. Jeg er frisk! Jeg er ikke lengre i faresonen for kols eller astma. Jeg er tobakksfri!

Hadde det ikke vært for utvalget av utstyr og smaker, pris vs tobakk, det faktum at dette ikke var et stigma på lik linje med tobakk men anerkjent i utlandet som et røykeavvenningsprodukt så hadde jeg nok fortsatt med røyken.

Jeg ber om at veien videre tråkkes opp varsomt. Ved å sidestille damp og tobakk vil den jevne nordmann også sidestille disse produktene. Hvis det økonomiske perspektivet blir utjevnet gjennom høye avgifter vil nok mange ikke ikke se noe vits i å bytte fra tobakken til dampen. Regulert utstyr som ikke gir damperen full effekt vil nok få mange til å ikke se på damp som et reelt alternativ. Flere vil nok returnere til tobakken hvis det blir vanskeligere å tak i dampeprodukter. Det vil bli muligens bli vanskelig å reversere en slik sidestilling senere.

Jeg er for regulert salg av dampeprodukter med nikotin, 18årsgrense og avgifter. Men ikke en sidestilling av beviselig skadelig tobakk og et relativt nytt alternativ som er pr dags dato er mindre skadelig. Jeg er for en stat som tar egne beslutninger og ikke følger direktiver fra Brussel.

Ikke sidestill tobakk og damp. Innhent mer informasjon om damp fortløpende og reguler damp deretter.

Hilsen

Steffan Kjellbergvik