Høringssvar fra Pål Basso

Ikke ta fra røykere en unik mulighet.

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Dampen fikk meg av røyken etter en lang karriere som storrøyker. Jeg hadde prøvd alt uten at noe nyttet. For å si det mildt, jeg hadde innfunnet meg med at jeg kom til å røyke til jeg mest sannsynlig døde av det. Nå begynner det å nærme seg et år uten røyk og helsen min er betydelig bedre. Noe uventet er det at jeg nesten ikke bruker nikotin i væsken lenger heller og har begynt å dampe nikotinfritt på kvelden. For meg har dette vært et hjelpemiddel mot full nikotinfrihet. Selv om det nødvendigvis ikke er slik for andre, så synes jeg at vi i Norge bør gripe denne muligheten. Vi kommer ikke unna at dette helsemessig uansett er i en helt annen divisjon enn røyking når det gjelder helseskade både for brukerne og deres omgivelser. Tenk dere om før dere eventuelt gjør noe som virker mot den intensjonen dere har om en sunnere og friskere befolkning i vårt land.