Høringssvar fra Knut Magne Eikeland

Privat høringssvar med merknader fra sykepleier Knut Magne Eikeland

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

 

Jeg uttaler meg i dette høringssvaret både som fagperson med 3-årig helsefaglig universitets-/høyskoleutdannelse som sykepleier og som daglig bruker av e-sigaretter/damping i 1 år.

Jeg har lest utallige undersøkelser og forskningsrapporter om bruk av e-sigaretter. Men med det jeg som fagperson sitter igjen med av kunnskap i dag, så forventer jeg både i forhold til lungesykdom og hjerte- karlidelser, at jeg er omtrent like lite utsatt for disse sykdommene som en ikke-røyker om noen år. Jeg er blitt i svært mye bedre fysisk form det siste året og både trener og jogger og har gått ned mange kilo i vekt.

De mest skadelige lungesykdommene , lungekreft og KOLS, forårsakes ikke av nikotin, så langt man vet. Det er tjære, karbonmonoksid og hundrevis av andre stoffer, som er i tobakk og som er tilsatt tobakk, som fører til disse sykdommene. Karbonmomoksid spiller også en viktig rolle i utviklingen av hjerte- karsykdommer. Dampen fra e-sigaretter inneholder ingen av disse stoffene.

Damp er kanskje ikke helt ufarlig, men til sammenligning med tobakk vet vi at potensialet for skadereduksjon er stort. Det blir sagt at det er forsket for lite på e-sigaretter. Men basene i e-væske, vegetabilsk glycerin (VG) og propylenglycol (PG), er blitt benyttet av legemiddelindustrien i flere tiår i en del medisiner beregnet på inhalasjon.

At e-væske med nikotin er foreslått lovlig omsatt i Norge er svært bra, og jeg ønsker en regulering av markedet velkommen, men har en del viktige merknader å komme med:

Merknader:

Gebyr og årsavgift. Pris på e-væske og gjenoppfyllingstanker.

De foreslåtte registreringsgebyrene og årsavgiftene departementet tar utgangspunkt i virker urealistiske. Disse er basert på anslag gjort i Danmark. Danmark har satt ned sitt forslag til gebyrer og årsavgifter etter sin egen danske høring. 10 ml med e-væske, som noen dampere bruker i løpet av en dag, vil koste opp mot 300 NOK basert på beregninger gjort av norske forhandlere og dampere. I dag er en vanlig pris på 10 ml e-væske ca 25-50 NOK, enten det er e-væske uten nikotin kjøpt i Norge eller med nikotin importert fra for eksempel Sverige. I Danmark er det dessuten sannsynligvis titusenvis flere dampere som skal «dele utgiftene». Det vil med andre ord bli nesten tredobbelt så dyrt i Norge å bruke e-sigaretter som å bruke vanlig tobakk,. Dette vil gjøre det mindre attraktivt å skifte ut tobakk med damp for dem som allerede røyker, og det er ikke vanskelig å se for seg at mange av dem som i dag damper vil bytte ut dampen med vanlig tobakk igjen. I Norge er det i et helseperspektiv en mye større andel lavtlønte med lav utdannelse som bruker tobakk enn høytlønte med høyere utdannelse. Departementet bør tenke like mye på helsen til dem som fremdeles røyker i dag og deres mulighet til å skifte over til damp, som på dem som eventuelt blir utsatt for passiv røyking eller «passiv damp» i befolkningen. Høye gebyrer og årsavgifter vil også føre til et veldig begrenset utvalg i e-væsker og sikkert utstyr.

Kjøp og utlevering av e-væske og utstyr.

Jeg er enig i at det bør være en aldersgrense på 18 år for å kjøpe e-sigaretter. Men alle i Norge må ha samme mulighet til å skaffe seg e-væske med nikotin og utstyr uansett hvor i Norge man bor. Det må kunne være mulig å kreve legitimasjon av de som må kjøpe via post og internett. Dette må gjelde enten det handles innenlands eller fra utlandet og kan gjøres når produktene hentes og utleveres på posten eller annen utleverer. Slik som når man for eksempel bestiller alkoholholdige produkter fra utlandet.

Unntak fra reklame og oppstillingforbudet.

Jeg synes at det bør være en tidsbegrenset overgangsperiode på ett år eller to med unntak for e-sigaretter fra reklame- og oppstillingsforbudet. Det bør vektlegges at damp kan være en reell mulighet til å oppnå et røykfritt samfunn. Det vil være meningsløst å åpne for salg av e-sigaretter med nikotin i Norge, samtidig som produktene ikke kan vises frem for kundene og kundene ikke får eller har informasjon nok til å velge produkter.

Fjernsalg og grensekryssende salg av tobakksvarer og e-sigaretter.

Alle land i EU tilpasser seg samme regulering. Det må derfor være mulighet for å handle e-væske og utstyr grensekryssende innen EU. Dette kan for eksempel gjøres ved å vedlegge produktene norsk bruksanvisning eller norsk tilleggsmerking av produktene. Man får da et større og reelt utvalg i produkter. Slik prisene ser ut til å bli i Norge vil norske forhandlere bare kunne tilby et begrenset utvalg i e-væske med forskjellige styrker nikotin og smaker. Det samme gjelder tanker og utstyr.

Smakstilsetninger.

Den enkelte bruker av e-sigaretter trenger lang tid på å finne en e-væske man liker smaken på. E-væskene bør derfor finnes i et bredt spekter av smaker. Dette er også et viktig argument for at det fortsatt må være lovlig å kunne kjøpe e-væske grensekryssende. Da får man et reelt utvalg i smaker. Svært mange liker for eksempel ikke kunstig tobakksmak på væsken. Noen bare i begynnelsen.

Det har vært noen usikkerhetsmomenter i forhold til stoffer i smakstilsetninger i e-væske. Men med en regulering og godkjenning av e-væskene vil smaksstoffene dette gjelder elimineres. Disse stoffene er allerede kjent og det finnes et norsk register over disse.

Overgangsperiode.

En del EU-land som nordmenn i dag importerer e-væske med nikotin fra er kommet lenger enn Norge i implementeringen av tobakkproduktdirektivet. Noen er allerede ferdige. Det er ikke sikkert at alle vil tillate grensekryssende handel. Noen har allerede vedtatt et forbud. Dette kan føre til at vi i en periode ikke vil ha tilgang til e-væske med nikotin i Norge. Hvis mulig bør salg av e-væske med nikotin i en overgangsperiode være lovlig å kjøpe før hele den norske implementeringen og reguleringen er ferdig.