Høringssvar fra Ken Arild Persen

En regulering til forbrukernes beste

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Nei, det er det ikke.

Jeg stiller meg bak høringssvaret til Norsk Dampselskap. Viser videre til en kommentar fra høringssvaret fra SIRUS i 2015: 

 

«E-sigaretter er heller ikke et tobakksprodukt. Det inneholder ikke tobakk, det er ingen forbrenningsprosess og produktet avgir ikke tobakksrøyk til omgivelsene. Å regulere beskatning, bruk og kjøp av elektroniske fordampere etter de samme regler som for tobakkssigaretter, vil kunne bremse en overgang fra det farligste til et mindre farlig produkt og befeste tobakkens markedsandel på nikotinmarkedet.
I lys av det ovennevnte kunne man forvente at departementet også hadde vurdert en ordning med å gi produktet status som ordinær konsumvare og tilpasse reglene deretter. Fraværet av en drøfting av dette reguleringsalternativet gjør at høringsnotatet legger opp til en amputert politisk behandling.»

 

Som administrator for Norsk Dampselskaps facebookgruppe med over 12000 medlemmer har jeg egenhendig vært vitne til hvor effektiv dampen er for folk som av forskjellige grunner ikke har fått andre nikotinsubstitutter til å fungere tidligere. Om dette forslaget blir vedtatt, er jeg redd for at det blir for vanskelig for folk flest å bytte over til damp. Mye pga det prisnivået som er spådd i kjølvannet av denne reguleringen. Derfor ber jeg dere se etter alternative reguleringsforslag. En løsning kunne vært å regulere e-sigaretter som nytelsesmiddel, med egne utsalgssteder og aldersgrenser osv.