Høringssvar fra ole jan

tobakkforskriftene

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

jeg hadde røyket i 43 år og hadde kols i 3 grad før noen inntroduserte meg for dampen,jeg røykte ca 30 sigaretter pr dag.i dag 2 år etter at jeg begynte med damp har lungekapasiteten økt med over 1 liter og bruker ikke kols medisin lengre,så ikke legg dampen inn under tobakksloven for det er ikke tobakk i dampen.nikotin fins i mange andre ting vi spiser hver dag og er ikke skadelig i den grad som den er i tobakk,for tobakk har mange andre tilsettninger som er farlig.så la oss ha dampen sånn som den er nå for uten den hadde jeg fortsatt å røyket og helsa hadde vært elendig.