Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 358470

Lettere å slutte å røyke

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg har røkt i 15 år, og prøvd å slutte i nesten like mange. Elektronisk sigarett med nicotin har gjort det å slutte til en lek. 

Dersom prisene blir for urimelig eller det blir for vanskelig å få tak e-juice med nicotin, er jeg ikke i tvil om at jeg blir å falle tilbake på røyken. 

Jeg har prøvd, nicotin tyggis, plaster, spray, falsk røyk, snus osv. Ingen ting funker utenom damping. 

Ikke tving familien min til å måtte være lamme en som stinker av sure sneiper hver dag. Ikke tving sønnen min til å ha en pappa som ikke har kondis til å leke. Ikke tving meg til å dø tidlig av alle de giftstoffene som er i den motbydelige røyken...