Høringssvar fra Lillian Lian

Høring om forslag til endring i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

Har endelig sluttet tobakk etter 32 år, og det er takket være dampen. Har nå vært røykfri i 10 mnd. Har vært en helsegevinst for meg. Har prøvd nicorett produkter uten hell.Ønsker det skal være like greit å få tak i dampe relaterteprodukter i fremtiden slik vi har det i dag . La det bli tilgjenglig for alle i fremtiden også uten at man blir ruinert.