Høringssvar fra Asbjørn Refsholt

Høringssvar ang. regulering av e-sigaretter

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg røkte fast ca 20 sigaretter daglig i ca 25 år før jeg startet med e-sigaretter (damp) for 20 måneder siden. Tidligere har jeg forsøkt å slutte å røyke ved hjelp av alle nikotinpreparatene som tyggegummi, inhalator og plaster uten å lykkes, men ved hjelp av damp gikk det svært enkelt å slutte. I løpet av de 20 månedene har nikotinstyrken i e-juicen blitt redusert fra 18 til 6 mg/ml.

Nyere forkning viser at damp - ved bruk av nok nikotin og effektivt utstyr - er svært mye mer effektivt ved røykeslutt enn noen av de tradisjonelle midlene.

Samtidig viser flere nyere forkningsresultater at damp er 95-99 prosent mindre skadelig enn sigarettrøyk.

Ut fra dette mener jeg at det blir svært feil å legge høye avgifter/registreringsgebyr etc. på e-sigaretter/damp, da e-sigaretter/damp har et stort potensiale til å få mange flere røykere til å slutte. En viktig faktor for å motivere til å gå over til damp, vil være økonomi (selvfølelig i tillegg til helse).

Det er riktig at damp fortsatt muligens på lang sikt kan ha en helserisiko, med det kan også sukker, kaffe, te, kjøtt osv. Helsegevinsten i at røykere vil gå over til damp vil langt overskygge en eventuell helserisiko. E-sigaretter bør derfor reguleres som et nytelsesmiddel, og ikke som tobakk.

For at røykere skal kunne få god informasjon om alternativet e-sigaretter, må det for all del ikke innføres reklameforbud.

Hvis dette lovforslaget blir vedtatt, er jeg redd mange av oss som damper i dag vil gå tilbake til sigaretter/tobakk og at svært få som i dag røyker vil bytte til damp. Det vil bli alt for dyrt og mange av dagens produkter vil forsvinne fra markedet. Det vil igjen føre til at mange unødvendige liv vil gå tapt.

Med vennlig hilsen og et håp om at dere tenker dere om før ny lov om e-sigaretter blir vedtatt.

Asbjørn Refsholt