Høringssvar fra Prateek Sadhana

nye regler for e-sigarett bruk

Dato: 05.09.2016

Svartype: Med merknad

jeg, som en bruker av e-sigaretter mener at de hjelper meg til å ikke bruke tobakk og vanlig sigaretter. Jeg mener at vi må ikke ja alt for strenge regler for e-sigarett i Norge. Etter et år av bruk kan jeg si at jeg selv har merket bedre helse. Reglene kan vare bra, men alt for stenge reglene kan døde den ting som har hjulpet mye folk til å slutte å røyke. Det er greit og ha noe kontroll på salg av juice og krav for markering av advarsel på juice. Greit også å laget et alder grense for kjøp og bruk av e sigaretter. Hva er dårlig er å slenge e sigaretter i samme gruppe stole vanlig sigaretter. Man må bli klar over at de her er ikke tobakk Product. Utstyr er allerede veldig dyrt i Norge, siden de er ikke lagt i Norge, men å skatte e-sigaretter som røyker, vil gjør at folk går og kjøper røyk. Til slutt det er alltid om penger, og frihet til å bruke den for å slutte