Høringssvar fra Kristian Mathisen

Fra fremtidig kreftpasient

Dato: 20.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei dere,

Jeg har vært storrøyker i snart 20 år. For 1 år siden kuttet jeg tvert og gikk over til damp fra esigg. Overgangen var helt uten abstinens og jeg storvtrives som damper. Forstår ikke hvorfor dere vil ta fra meg denne og øke sjansen for tilbakefall. Det som er helt sikkert er at evt økte avgifter dere innfører på ecigg vil bli spist opp av avgifter til å behandle de som faller tilbake til siggsretter. Legene er entydige i at damp er et mye bedre alternativ for helsa selvom vi ikke vet nok om effektene av lengre tids bruk. 

Jeg vil ikke bli kreftpasient. La meg beholde dampen min. 

 

mvh

 

Kristian mathisen