Høringssvar fra Jan Arild Gjemble

Århundrets mulighet til helsegevinst

Dato: 24.09.2016

Svartype: Med merknad

Mitt høringssvar vil i utgangspunktet ikke ta for seg reguleringsforslaget i detalj. Det er mange høringssvar allerede som gjør dette og jeg stiller meg bak Norsk Dampselskaps høringssvar i så måte.

Jeg har vært en storrøyker i over 30 år, som ved en ren tilfeldighet og nysgjerrighet kom over e-sigaretter/damping for 2 år siden og har etter dette ikke sett meg tilbake. Dampen kan jeg med sikkerhet har vært med på å redde og forlenget mitt liv og gjort at jeg idag og det siste 1,5 året kan kalle meg en ikke-røyker.

Jeg har også vært en av de som har prøvd alle muligheter og hjelpemidler for å slutte å røyke, fra ingen hjelpemidler via tyggegummi og Champix uten at dette medførte at jeg sluttet å røyke.

Det er derfor jeg nå med stor bekymring og uro ser på det foreslåtte reguleringsforslaget og ser hvordan dette vil innvirke på damp og dampens muligheter.

Jeg ber sterkt om at man ikke roter bort dette århundrets største mulighet til å gjøre ett krafttak for folkehelsen, og virkelig tar inn over seg den mulighet som finnes i en fornuftig og liberal regulering av elektroniske sigaretter/damp.

Jeg ber om at man ser hva engelske myndigheter, da spesielt Royal College of Physicians, sier og mener om damp, og dampens muligheter.

I utgangspunktet er jeg for en fornuftig regulering, men forslaget er en faktisk overregulering av markedet, og vil føre til at man roter bort en genuin mulighet til å få flest mulig røykere bort fra røyk, og over på det minst 95% midre skadelige alternativet, e-sigaretter/damp.

Det er dette som er den faktiske utfordringen man må vurdere og ta innover seg når man skal avgjøre hva slags regulering og samfunn vi ønsker å leve i i framtiden.

De foreslåtte reguleringene, og da spesielt avgiftene i forhold til registrering og hvordan dette er tenkt å legges opp, vil føre til at dagens mangfold vil sterkt reduseres, og de framskritt og nyvinninger vi ser med stadig bedre og mer effektivt utstyr (som igjen fører til mindre nikotinforbruk) vil kveles med de foreslåtte avgiftene og hvordan det reguleres.

Forbrukerene trenger mangfoldet, både når det gjelder utstyr og også e-væske, og begge vil bli sterkt berørt og redusert med den foreslåtte reguleringen.

Som en oppsummering er dette enkelt:

Vil man ta folkehelsen på alvor, er det kun en vei i forhold til å oppnå dette i forhold til røykerelaterte skader. La e-sigaretter/damp få en regulering som stiller e-sigaretter/damp i et gunstig forhold sammenlignet med røyk og lag et lovverk som gir det enkelte individ som røyker en reell mulighet til lettest mulig overgang fra røyk til damp og dermed langt bedre helse og mulighet til et lengre og bedre liv.

La ikke denne sjansen gå fra dere med en overregulering!