Høringssvar fra Anne Karin Skjær

Sluttet å røyke

Dato: 22.09.2016

Svartype: Uten merknad

Jeg sluttet å røyke sigaretter med tobakk 3.02.2015. Jeg hadde røyket i 32 år, ca 20 pr dag. Effekten av røykestopp har vært bedre kondisjon, økt fysisk aktivitet, og et røykfritt miljø i mitt hus. Min plan er å slutte med damp/ e-sigaretter i løpet av 2017. Har tidligere forsøkt å slutte ved hjelp av Champix, uten å klare det. Min anbefaling er at regjeringen tillater salg av nikotin-juice i Norge, da det er en effektiv måte og hjelpe røykere til å slutte.