Høringssvar fra Yvonne

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter 37 år som røyker begynte helsen å gi meg litt mer enn noen små hint om at det var på tide å slutte. Den hadde sagt fra i lang tid, men som med alle gode råd så er det enkelt å overse de rådene man overhodet ikke har lyst til å følge. Selv om min familie på morssiden er full av KOLS ignorerte jeg alle tegnene på at jeg selv var sto i fare for å utvikle denne sykdommen. Ikke engang den gnagende angsten for å utvikle lungekreft kunne overtale meg til å avslutte forholdet til min kjære følgesvenn gjennom alle disse årene. Når mann, barn og annen familie uttrykte sin bekymring for min stadig økende morgenhoste og piping i brystet avfeide jeg dem med flåsete kommentarer , ingen skulle komme og forsøke å ta ta fra meg min elskede Prince.

Jeg ble introdusert for damp og forsto fort at dette måtte være den eneste muligheten jeg hadde for å i det hele tatt tenke tanken om å gjøre ett forsøk på røykeslutt . Etter en tid med overveielse og mange kvaler for å begi meg innpå noe jeg på forhånd tenkte var dømt til å mislykkes tok jeg skrittet en solfylt dag i juni 14 uten å informere mine nærmeste i frykt for å skuffe dem. Og Eureka, jeg hadde funnet en metode som kunne fungere. Nå etter 27 måneder har jeg ikke falt tilbake i tobakkens farlige klør. Allerede etter 3 dager merket jeg forbedring i min helsesituasjon. Mindre morgenhoste, piping var nesten vekk. Nå etter to år har jeg ingen morgenhoste eller piping i brystet, har ikke hatt en episode med bronkitt, har knapt vært neseforkjølet. Jeg har fått varmere hender og føtter hvilket jeg antar skyldes bedre blodsirkulasjon. Huden er friskere, jeg løper opp 4 etasjer til jobb, hvor jeg tidligere hadde problemer med å gå opp til 3. I tillegg har jeg gjort min familie tilfreds først og fremst pga at de slipper å bekymre seg for sykdommer relatert til røyking, men også fordi de slipper den skrekkelige lukten av tobakksrøyk.

Etter noen uker meldte jeg meg inn i foreningen Norsk Dampselskap . På Facebook sidene til NDS fant jeg mange likesinnede og som helsepersonell engasjerte jeg meg i andres helsesituasjon . Det gikk ikke lang tid før jeg kunne konkludere med at den største bivirkningen ved dette nytelsesproduktet faktisk var røykeslutt. Jeg ble oppfordret til å samle inn det vi valgte å kalle solskinnshistorier og første gang jeg skrev ut disse for at de skulle overbringes til helsemyndigheter og politikere var det 21 A 4 sider med rørende historier fra en rekke mennesker. Listen over rørende historier er pr i dag langt lenger.

Dette, samt all forskning jeg nå i over 2 år studert har overbevist meg om at damp er minst 95% skadereduserende. Vi begynner nå å bli ett stort antall personer som har dampet over mange år og jeg har tilgode å se at noen av oss melder om de såkalte langtidsbivirkningene som myndighetene er så bekymret for. Dette gjelder forøvrig også for den rekken utenlandske gruppene jeg følger med på.
Damp er ikke røyk, det er ingenting som brenner. Det kan riktignok inneholde nikotin, men vi slipper den enorme mengden med andre skadestoffer som finnes i røyk. Utifra hva jeg har lest anser jeg at skadepotensialet til nikotin ligger på samme nivå som koffein. Føre var prinsippet som mange hevder bør følges er ett dårlig argument. Jeg har til dags dato ikke sett en forskningsrapport om skadevirkninger som ikke er kraftig tilbakevist. Endel hevder at ingen forutså skadevirkningen av tobakk før det var gått flere 10 år, jeg vil bli meget skuffet om vitenskapen pr i dag ikke har kommet lenger enn at de ville ha avdekket alvorlige bivirkninger i løpet av de årene e-sigaretter har eksistert. Hva angår frykt for såkalt passiv damp er den nok på linje med nikotininhalatorer produsert av legemiddelindustrien. Heller ikke her har det lykkes meg å finne noe belegg for at dette skal være skadelig for andre.

Det er derfor med stor undring jeg leser høringsnotatet om Forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter..
Her har man en enestående mulighet for å redusere antall røykere dramatisk , en samfunnsøkonomisk helsegevinst uten sidestykke i den vestlige verden, også velger man å forsøke å innføre så strenge restriksjoner og høye avgifter på e-sigaretter /damp at det er utopi å tro at dette får røykerne til å bytte.
Og det på et syltynt grunnlag som at det KAN være en viss risiko ved visse tilsetningsstoffer i e-væsken. Jeg er enig i at det skal være en kontrollfunksjon på e-væsken for vi ønsker selvfølgelig så trygge produkter som mulig. Blant annet i forhold til fargestoffer og unødvendige tilsetninger.
Når det gjelder den såkalte gateway effekten blant ungdom så er det pr i dag ikke noe som indikerer at det er en stor andel av ungdom som synes e-sigaretter /damp er spesielt tøft og kult. De fleste synes sågar det ser fjottete ut. Ungdom har dog alltid vært utforskende og søkende og det er en naturlig del av prosessen at de forsøker seg litt fram med ting som er sett på som som forbudt. Det er langt bedre at den andelen av ungdom som ønsker å tøye grensene forsøker seg på damp enn sigaretter og andre stoffer som er ulovlige og særdeles skadelige. Når det gjelder frykten for nikotinavhengighet er den sterkt overdrevet med tanke på e-sigaretter/damp. Jeg selv startet på 36 mg og trappet hurtig ned , ligger nå mellom 3 og 6 hvilket de aller fleste damperne jeg kjenner kan bekrefte er tilfelle med dem også. I tillegg vil jeg anta at de fleste ungdommer som starter med damp vil bruke nikotinfri e-væske . Skulle de senere forsøke seg på analoge sigaretter vil de aller fleste finne dette som ett ytterst dårlig alternativ med tanke på smak og ikke minst lukt.

Gebyrer og avgifter som er foreslått pålagt produsenter og distributører er så hinsides at det vil medføre ett sterkt begrenset om i det hele tatt noe utvalg . Om hver e-juice skal avgiftslegges for hver smak og hver av de forskjellige nikotinstyrkene (0, 3, 9, 12, 18 etc) så er det kroken på døra for de fleste små aktørene. Det vil i beste fall bli en monopolisering hvor kun de store aktørene har mulighet til å få sine produkter på markedet. Det store spørsmålet er om de i det hele tatt er interessert i det norske markedet med disse avgiftene. Det er mangfoldet i utstyr og smaker som gjør at jeg og veldig mange med meg fortsatt er røykfrie etter flere år. Dette er en gavepakke til tobakksindustrien da det nok er utrolig mange som havner tilbake på røyk og de nåværende røykerne vil ikke bytte til damp . Tobakksindustrien kaster seg nok også på kjøret med å produsere e-sigaretter som går innenfor de kravene som forsøkes innført. Produkter som ikke får røykerne til å forbli røykfrie over tid. Det er ikke til å legge skjul på at de gjenværende røykerne ikke vil la seg friste av ett begrenset tilbud som attpåtil vil være like dyrt om ikke dyrere enn tobakk. Av helsemessige årsaker burde derfor e-sigaretter og dampeutstyr være sterkt subsidiert istedenfor avgiftsbelagt . Legemiddelindustrien vil nok også gni seg i hendene ved ett skyhøyt avgiftsnivå på dampprodukter. Ikke bare pga mersalg av nikotinerstatningsprodukter, men om flere bytter til damp som er så markant skadereduserende vil også salget av spesielt KOLS/astma medisiner, men også blodtrykk og diabetesmedikamenter synke betraktelig og det er neppe ønskelig for industrien.

Når det gjelder oppstillings og reklameforbudet bør det være en selvfølge at e-sigaretter og damp fritas. Vi bor i ett langstrakt land med spredt befolkning og hvis alle skal ha ett reelt valg for å bytte til damp til eller forbli røykfrie med damp må de ha mulighet for å se og lese om de produktene som er tilgjengelige. Det er Finnmark som har høyest andel av røykere og det er innlysende at det er de og andre som bor i utkantstrøk som rammes hardest av ett reklame og oppstillingsforbud .

Angående å sette restriksjoner på flaskestørrelse til maks 10 ml så har jeg problemer med å henge med på logikken. Om det er fordi at det er uforsvarlig med tanke på at det er giftstoffer (nikotin) i flaskene så virker det som om myndighetene antar at dampere er totalt uansvarlige i sin håndtering av produktene . Det er f.eks ikke satt restriksjoner på størrelse på salmiakk og klorinflasker, og e-væske har også flasker med barnesikret kork. Det er ikke barnesikring på tobakkspakker og de ligger rundt omkring i de mange hjem enkelt tilgjengelig for barn og dyr. En sikkert velment tanke engang var å forby 10 pakning med begrunnelse at ungdom ikke har råd til å kjøpe 20 pakninger, da er tanken om å forby 30 ml og større flasker helt motsatt. Dette vil i tillegg være miljøskadelig både med tanke på produksjon av 3 ganger så mange flasker med en lang varedeklarasjon og forsøpling av naturen etter bruk.

Jeg håper inderlig at Norsk Dampselskap, alle som har sendt inn høringsvar og resten av dampemiljøet blir hørt i denne saken som er en gigantisk forbrukerstyrt helserevolusjon. Jeg vil si det så sterkt at det vil være en forbrytelse å ikke anerkjenne og godkjenne disse produktene på en slik måte at de når ut til alle som fortsatt røyker og alle oss dampere som har ett sterkt ønske om å forbli røykfrie . Det vil si uten skyhøye avgifter og en lang rekke restriksjoner .

Yvonne Johnsen .