Høringssvar fra Torgeir Hamsun

TDP - Fri damp "E-sigg "

Dato: 04.09.2016

Svartype: Med merknad

La nå for guds skyld TDP legges ned. Damping har fått meg til å slutte med røyk.4År nå! Og mange mange andre. Damp redder liv.