Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 389103

Null endring

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

ingen endring er min mening!

Vi er mange titalls tusen personer i norge som vaper pga røykeslutt.

trasig viss vi må gå tilbake til røyk pga lite utvalg av utstyr å juice, for høy pris og svak nic...