Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 562599

min historie

Dato: 04.09.2016

Svartype: Med merknad

Hadde det ikke vært for dampen som eksisterer i dag hadde jeg fortsatt med røyken! Jeg har vært storrøyker i 40 år før jeg begynte med damp. Nå har jeg dampet 1,5 år.

La alt være som i dag!! Blir det dyrere og vanskeligere å få fatt i vil jeg og mange andre se seg nødt til å starte med røyk igjen!!  La alt være som i dag!!!!!