Høringssvar fra Roger Malmedal

kostnader

Dato: 04.07.2016

Svartype: Med merknad

I høringen nevnes noen summer, men med mer vage kostnader for hvem.  At høyeste kostnad i registrering vil være for en produsent forstås. Men hvilken kostnad i avgift vil en videreforhandler av et slikt produkt måtte dekke? Det samme? (  Ikke oppgitt)  I all hovedsak så vil Norske markedet bestå av import av disse produktene pga sin høye kostnad for en godkjenning av produkt her hjemme, noe som kun gagner større industri/aktører.

Det noteres og at i samssvar med tobakksskadeloven §3, så skal kostnader ved undersøkelser om ingredienser,og utslipp dekkes av produsent  eller importøren. Dette skal belastes tilvirker eller importør i etterkant.   Dvs med ukjent sum, som ikke gir en forutsigbarhet om bedriften kan ha økonomisk styrke nok til å leve i markedet.

Kostnadene skissert her i registreringsprosesser, dokumentasjoner og oppfølging av markedsanalyse, rapportering osv. vil uansett ikke gi mulighet for mindre aktører kunne etablere seg i markedet.  Her vil større aktører internasjonalt som ser et nesten monopol være mulighet, være vinnere, som tobakksindustrien som er negativ holdning til som aktører.

En kostnad oppad til ca 40.000,- i registrering i Norge ,for et (1) utenlandsk produkt/produsent for salgstillatelse her hjemme,  er utopi dagens marked verden over, utenom de helt største i industrien. Det skapes marked for mindrevirkende produkt, og lavere grad av funksjon og kvalitet, selv i dampevæsken slik.