Høringssvar fra Frank

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei.

Jeg er 62 år gammel. Jeg røykte tobakk i 47 år. Og det gikk med jevnt og trutt 2-3 pakker i uken. Enkelte perioder til og med mer. For 754 dager siden fikk jeg anledning til å prøve damp (e-sigarett). Det ble et vendepunkt i livet mitt. Jeg klarte uten problem å legge vekk tobakken. Og har ikke hatt ett eneste tilbakefall. Røykesuget/nikotinsuget holdt jeg i sjakk ved hjelp av dampen. Til å begynne med brukte jeg væske med 24mg nikotin pr ml. Men trappet ned trinnvis underveis, og nå bruker jeg kun 3mg. Nedtrappingen gikk forunderlig lett etter at jeg hadde vendt meg til damp, og suget etter tobakk først hadde gitt seg.
Jeg hadde tuberkulose på begge lungene mine for noen år siden. Og fikk også diagnosen kols. Dette medførte selvfølgelig at jeg var svært kortpustet, og med så dårlig kondisjon at jeg ikke klarte å forsere trapper uten å måtte ta pauser underveis. Jeg slet med nærmest kronisk bronkitt. Og hadde mye, og svært plagsom, røykhoste/tørrhoste.
Dette er, etter at jeg startet med damp, blitt dramatisk forandret. Røykhosten var borte faktisk etter kun ei uke med damp. Jeg har ikke hatt ett eneste tilfelle av bronkitt. Pusten, lungefunksjonen og lungekapasitet er mye bedre. Kondisjonen er også fantastisk forbedret. Nå forserer jeg trapper uten problemer. Jeg trimmer daglig sammen med hunden min, og kan nå (unnskyld uttrykket) peise på i oppoverbakkene.
Lukt- og smaks-sansen er kommet tilbake. Jeg kjenner lukter og smaker jeg ikke kan huske å ha kjent siden jeg var barn.
Det er ingen tvil om at damp er et fantastisk hjelpemiddel for dem som ønsker å slutte å røyke.
Jeg håper inderlig at man nå, når man skal regulere omsetning og bruk av E-sigarett/damp, ikke "regulerer dette ihjel". Altså ikke ilegger så store avgifter at man havner på samme prisnivå som med tobakk. For da blir det svært få som kkommer til å se noen vits i å slutte å røyke og gå over på damp. En av de mest forlokkende og største fordelene for de aller fleste, er nettopp det store økonomiske innsparings-potensialtet for den enkelte. Damping er, slik som det er nå, svært billig sammenlignet med røyking.
Så jeg håper inderlig man ser fordelene med damp vs. tobakk. Det vil gi et kjempeløft i folkehelsa. Og selvfølgelig svært store innsparinger i de utlegg som det offentlige ellers har i forbindelse med tobakksrelaterte sykdommer. Her til lands dør det faktisk så mye som 5-6000 mennesker hvert eneste år av tobakksrelaterte sykdommer. Disse dødsfallene, mange med svært lang og kostbar sykdomshistorie i forkant, kan vi altså med stor sannsynlighet slippe.
Jeg vil ikke påstå at damp er fullstendig ufarlig for den som damper. Men all seriøs forskning viser så langt at det i alle fall er minst 95% mindre skadelig enn tobakksrøyk. Langtidsforskningen vil gi mer eksakte og pålitelige tall. Men enn så lenge, med tanke på alle som kan berette om sine positive erfaringer med damp, må vi kunne fastslå at damp er en adskillig bedre løsning for både samfunnet og den enkelte bruker.
Så jeg håper at man vil la fornuften råde. Og ikke lager, eller innfører, et regulerings-regelverk som tilsvarer TPD. Vær tøff, og stå imot. Og lag et regelverk som gavner Norge og Norges befolkning. Og som stimulerer til å fortsette denne fantastiske utviklingen vi har sett de seneste årene, med massevis av røykere som klarer å legge tobakken på hylla ved hjelp av damp. Vi er tross alt allerede 60-70000 (hvis ikke flere) dampere her til lands. Vår interesse-forening NDS fanger alene over 11000 i sin fb-gruppe. Vær snill og hør på hva vi har å fortelle før avgjørelsene blir tatt.