Høringssvar fra Hilde Eriksen

E-sigaretter og reguleringen av dem

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Jeg følger denne EU reguleringen så nøye jeg klarer og jeg må si jeg har blandede følelser for fremtiden.

Først og fremst er det kjempeflott at regjeringen nå går inn for å slippe e-sigaretter med nikotin på det norske markedet. Det er også flott at det blir en regulering av dette som vil bidra til å kvalitetssikre produktene.

Men så...det er så mange momenter i dette direktivet som skaper usikkerhet.. først og fremst avgiftene dere vil sette...jeg håper dere vil gjøre en innsats for å gjøre disse produktene så tilgjengelige som mulig ved å gi de minst mulig prishopp til forbrukerne. Det er ingen tvil om at helsegevinsten ved å stumpe røyken og bruke damp isteden er stor og dette bør gjenspeiles i prisen på varene.

Jeg er også bekymret for at avgiftene kan bli så høye at utvalget blir veldig lite og derfor vil også denne muligheten til å bli røykfri mindre attraktiv for mange.

Det er også viktig å huske på at de som har brukt e-sigaretter i lang tid allerede har sine faste butikker i andre EU/EØS land og jeg håper dere går inn for å sikre at man fortsatt kan få handle fra disse.

Når e-sigarettene slippes i de norske butikkene blir det kjempeviktig med unntak fra oppstillingsforbudet og at helseadvarsler og slikt legges på den mykeste linjen som EU direktivet krever.

Å legge damping innunder røykeloven bare fordi det er den enkleste løsningen er jeg også veldig uenig i at man vil gjøre. Det er ingen tobakk i damp og det er veldig urettferdig å sidestille utslippene med e-sigaretter og røyk.

England har lagt seg på den mykeste linja som EU direktivet tillater, og det finnes ingen grunn som jeg ser for at ikke Norge burde bruke England som eksempel i sin lovgivning. Jeg håper dere ser at her har vi muligheten til å både redde liv og bidra til et røykfritt samfunn.

Jeg har gjettet at Danmark vil komme til å få den mest liberale lovgivningen på e-sigaretter i skandinavia, men ingenting ville gledet mer enn om Norge skulle overraske og bli et forbilde for de andre nabolandene i nord. Damp er ikke røyk, og tenk heller på det som en vei bort fra røyken enn til den. Da håper jeg på det beste dere klarer, så skal vi klare å fortsette å holde oss røykfrie vi også !

Mvh Hilde Eriksen