Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 427337

Damping hjelper mot røykeslutt

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

jeg syntes ikke det skal legges inn noen regler for antall mg eller størrelse, da dette har hjulpet meg KRAFTIG i prosessen med å slutte å røyke.

derfor syntes jeg ikke at ecigaretter skal røres på noe vis.