Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333584

El-sigaretter

Dato: 18.09.2016

Svartype: Med merknad

Hei.

Eg har røykt frå eg var 15 år til eg var 37.

Har no vore røykfri i fire år på grunn av el-sigaretter.

Før eg prøvde dette har eg prøvd å slutte med nikotinplaster, nikotintyggis og nikotininnhalator (apoteket). Ingenting av dette virka, men med el-sigaretter gikk dette lett.

Det er viktig at el-sigaretter ikkje vert behandla som andre tobbaksprodukt. Avgifter er noko som ikkje bør vera på desse produkta, sli at økonomi kan vera eit ekstar insentiv til vilje å prøva dette som eit aklternativ til tobbaksprodukt.

Lat det som idag vera tilgang på både ulike el sigarettar og væsker, då me alle har ulike behov.

Sjå mot Storbritania og det som er gjort der i samband med el-sigaretter og forskining på dette.

Vonar manfaldet angåande produkt kan vera som i dag, men at dette vert tillatt i Noreg slik at tilgangen til desse prodiukta vert enklare.