Høringssvar fra Thomas Bergum

Thomas Bergum

Dato: 28.08.2016

Svartype: Med merknad

Regel-Norge !! Dere tenker bare på at Tobakksindustrien taper penger !! E-sigaretter er en helsegevinst! Ja det er ikke 100% bra for deg, men 95% bedre enn tobakk. Er det ikke det dere vil ? At innbyggerne av landet Norge, skal ha bedre helse ?? Jeg begynte med E-sigg for 1 år siden. Har ikke rørt tobakk siden da.. Føler meg mye bedre.