Høringssvar fra Jorunn Elisabeth Jonassen

Kommentar til forslag om endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter.

Dato: 28.08.2016

Svartype: Med merknad

Takket være damp/e-sigarett har jeg vært tobakksfri i 4 år! Jeg hadde aldri klart å slutte om jeg bare hadde hatt tilgang til første generasjons e-sigaretter, nicorett-produkter o.l. Damp inneholder ikke tobakk, men skal likevel reguleres som et tobakks-produkt, dette forundrer jeg meg over. Damp er heller ikke et legemiddel, men mer et nytelsesmiddel.

Om damp/e-sigaretter overreguleres og blir mindre attraktivt for mennesker som ønsker å slutte med tobakk, frykter jeg færre sparte menneskeliv som følge.

Ser også at overregulering kan føre til at jeg vil gå tilbake til bruk av tobakk igjen.

Så da sitter jeg igjen med tanker om, hvor viktig er det for for politikere og medlemmer i Helse- og omsorgskomitèen at mennesker klarer å slutte med tobakk og heller bytter til damp.

Håper inderlig at det brukes sunn fornuft når det gjelder reguleringen!!!

Takk!