Høringssvar fra Scandinavian Tobacco Group A/S

Høringsnotat om forslag til endringer i tobakkssforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Scandinavian Tobacco Group A/S er et dansk baseret selskab. Vi producerer og sælger cigarer, herunder cigarillos, pibetobak og finskåren tobak til det meste af verden, herunder Norge. Vi vil på den baggrund gerne takke for muligheden for at afgive kommentarer til ovennævnte høringsnotat og vedhæfter vores høringssvar.

Vores kommentarer og input til rejste spørgsmål i høringsnotatet vedrører i særdeleshed forslaget til undtagelse af visse produktkategorier fra kravet om standardiserede pakninger samt de kommende regler for gebyropkrævning.

Vedlegg