Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 585379

Helsegevinster

Dato: 25.09.2016

Svartype: Med merknad

Etter å ha røyket rulletobakk (og forsøkt utallige midler for å slutte) i 35 år greide jeg for to år siden å slutte helt med tobakken, takket være e-sigaretter. Jeg er bekymret for at en forestående overregulering og betydelig skattelegging skal gjøre det altfor vanskelig og dyrt for andre røykere å oppdage ´dampen´ som et skadereduserende alternativ til tobakksprodukter. Jeg håper de styrende organer vil se de klare gevinstene ved at flest mulig røykere gis mulighet til å slutte med tobakken med hjelp av e-sigarettene. Selv har jeg fått en mye bedre helse, jeg bruker mindre ´blåresept-medisiner´og har ikke hatt sykdomsfravær pga luftveisinfeksjoner siden jeg byttet røyk mot damp, mot tidligere 2-3 perioder årlig.